EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

ANNO MSK

APSS ČR

ČLEN asociace DÍTĚ a RODINA

Kontaktujte nás

info<zavinac>eurotopia.cz
tel. 608 883 618

Najdete nás také

Na Facebooku

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000, právní formou je obecně prospěšná společnost. Číslo registrace: Oddíl O, vložka 112 vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě, zapsáno 23. 2. 2000.

Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také odborné služby zaměřující se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci.
» více

Aktuality

Pěvecká a výtvarná soutěž 2020

Pěvecká a výtvarná soutěž 2020

26.10.2020  |  Pozvánka

EUROTOPIA,. CZ, o.p.s. si Vás tímto dovoluje srdečně pozvat na Pěveckou a výtvarnou soutěž, pořádanou dne 8. 12. 2020.
» více

ADAPTAČNÍ PROGRAMY v roce 2020

ADAPTAČNÍ PROGRAMY v roce 2020

29.10.2020  |  Pozvánka

I přesto, že letošní rok máme "trochu" jiný a školy byly otevřeny jen chvíli, povedlo se nám uspořádat 13 adaptačních programů pro základní a střední školy.
» více

Bertík pomáhá

Bertík pomáhá

20.10.2020  |  Tisková zpráva

V týdnu od 22. 10. do 5. 11. proběhne hlasování zákazníků Albert v rámci akce Bertík pomáhá v opavských a krnovských prodejnách. Podpořte svými hlasy náš projekt SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME zaměřený na pomoc dětem, které mají ztížený start do života. Výtěžek půjde na pomoc dětem, které mají potíže ve škole i mezi vrstevníky, tak aby mohly pokračovat v běžných školách a uplatnit se později v profesi, kterou si vyberou. Díky Bertíkovu daru budou moci děti využít doučování, mimoškolní aktivity a také poradenství. Darujte šanci na změnu. Děkujeme vám.

Provoz NZDM Modrá kočka od 19.10.2020

Provoz NZDM Modrá kočka od 19.10.2020

19.10.2020  |  Tisková zpráva

Ukaž co umíš! ONLINE

Ukaž co umíš! ONLINE

14.10.2020  |  Pozvánka

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. si Vás dovoluje srdečne pozvat na talentovou soutež, která se v letošním roce bude konat online formou videonahrávky.
» více

Výlet do kukuřičného pole

Výlet do kukuřičného pole

12.10.2020  |  Tisková zpráva

Pracovníci NZDM Klubu Modrá kočka díky sponzorskému daru ve formě volných vstupenek, mohli zdarma pro děti připravit výlet do největšího kukuřičného bludiště v ČR.
» více

Filmový večer s komunitou U Cukrovaru

Filmový večer s komunitou U Cukrovaru

12.10.2020  |  Tisková zpráva

V pátek 4. září proběhla již další plánovaná akce s komunitou U Cukrovaru, a to večerní promítání filmu.
» více

Den otevřených dveří - NZDM KLUB MODRÁ KOČKA

Den otevřených dveří - NZDM KLUB MODRÁ KOČKA

18.09.2020  |  Pozvánka

Úterý 22.9.2020 od 13:00 do 17:00

Výlet s dětmi z doučovacího klubu na Dubí vrch

Výlet s dětmi z doučovacího klubu na Dubí vrch

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Na počátku letních prázdnin jsme s dětmi z doučovacího klubu EUROTOPIA z Města Albrechtic a Jindřichova vyrazili na naučnou stezku Dubí vrch. Pomáhali nám pracovníci Lesní správy Města Albrechtic, děkujeme!
» více

Máte problémy s dluhy a se ztrátou bydlení? Pomůžeme Vám!

Máte problémy s dluhy a se ztrátou bydlení? Pomůžeme Vám!

07.08.2020  |  Tisková zpráva

S podporou Evropského sociálního fondu v rámci projektu TAP Jesenicko - Řešení bydlení a zadluženosti (CZ.03.2.60/0.0/016_052//0015994) poskytujeme na Jesenicku pomoc v oblasti dluhů, exekucí, stabilizaci a vyhledávání bydlení, možnosti finančního vzdělávání. Kontaktujte nás!
» více

Rychlá pomoc rodinám s dětmi

Rychlá pomoc rodinám s dětmi

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Nadace České spořitelny pomáhá rodinám s dětmi v rámci projektu ,,Rychlá pomoc". Jedná se o reakci na celospolečenskou krizi způsobenou pandemií COVID-19, která zanechala na rodinách s dětmi sociálně-ekonomické a psychické dopady. Děkujeme za včasnou a rychlou pomoc!
» více

DNY RODIN 2020

DNY RODIN 2020

07.08.2020  |  Pozvánka

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně "Dejme dětem rodinu" strávit tři nezapomenutelné víkendy a navštívit zdarma krásná místa našeho kraje.
» více

Je komunitní práce přínosem?

Je komunitní práce přínosem?

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Odpověď na tuto otázku nehledají jen členové komunity, komunitní pracovníci a spolupracující organizace, ale také lidé žijící v sousedství komunity. A jelikož rok 2019 prokázal, že komunitní práce má v krnovské komunitě svůj význam, rozhodli jsme se popřemýšlet nad tím, v čem je komunitní práce přínosem.
» více

Komunikujeme tancem

Komunikujeme tancem

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Taneční skupina New Age vznikla svépomocně počátkem roku 2011. V rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Caravan se tanečníci setkávají již pět let pod vedením taneční lektorky Kateřiny Curylové. Seznamte se s našimi tanečníky!
» více

DOUČOVÁNÍM pomáháme dětem mít učivo „v malíku“

DOUČOVÁNÍM pomáháme dětem mít učivo „v malíku“

07.08.2020  |  Tisková zpráva

V prostorách EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Krnově, Městě Albrechticích, Jindřichově a Bruntále pravidelně probíhá doučování žáků od 1. do 9. tříd, ale také studentů prvního ročníku středních škol, ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Výhodou našich doučovacích klubů je, že se každému žákovi individuálně věnuje jeden doučující pracovník, který mu pomáhá s obtížným učivem. Pro naše žáky jsou také v průběhu školního roku a o prázdninách organizovány vzdělávací výlety. A aby doučování mohlo být poskytováno kvalitně, dbáme také na pravidelné vzdělávání našich doučujících v rámci tematicky zaměřených workshopů. Zajímá vás, jak to celé funguje? Čtěte dále - rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.
» více

Nikdy není pozdě na změnu

Nikdy není pozdě na změnu

07.08.2020  |  Tisková zpráva

V průběhu života si každý z nás projde mnoha různými fázemi. Jednou z nejtěžších je fáze dospívání, během které se mění nejen naše tělo, ale také způsob myšlení, vnímání, prožívání a vyjadřování. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Caravan nabízí pomoc při překonávání mnoha složitých životních situací.
» více

CESTA Z DLUHOVÉ PASTI - Jak se jí vyhnout a jak se z ní dostat ven?

CESTA Z DLUHOVÉ PASTI - Jak se jí vyhnout a jak se z ní dostat ven?

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Velmi často se na naše Poradenská střediska EUROTOPIA v Krnově a v Opavě obrací lidé, kteří mají problémy s dluhy. Když nás klienti seznamují se svým příběhem, dovídáme se, kolik dluhů přibližně mají, jak vysoké částky jsou po nich vymáhány a jaký dopad má tato tíživá situace na jejich životy. Naším úkolem je těmto lidem poskytnout pomoc, podporu a potřebné informace, aby věděli, že i z tak náročné situace existuje cesta ven.

Více o našich poradnách nabízíme v příloze.
» více

Terénní program jako most k překonávání překážek

Terénní program jako most k překonávání překážek

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Ocitnout se najednou bez příjmu nebo bydlení, sám s dítětem, v dluzích, potýkat se se zhoršením zdravotního stavu nebo s diskriminací. Tyto zkušenosti mohou potkat úplně každého z nás. Pokud vás zajímá, zda a jak se lze z bludného kruhu dostat ven - zde nabízíme jednu z cest.
» více

Přestali jste být partnery, zůstáváte rodiči

Přestali jste být partnery, zůstáváte rodiči

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Tato památná věta profesora Zdeňka Matějčka se prolíná jako zlatá nit filozofií a způsobem práce všech našich pracovníků AMT center. Na úvodních konzultacích s klienty, kdy emoce bývají velmi rozbouřené, se touto kouzelnou větou snažíme v lidech podpořit milujícího rodiče a usměrnit rozzlobeného partnera, který ztrácí svůj protějšek. Seznamte se blíže s prací našich center v příloze!
» více

Herní odpoledne U Cukrovaru, aneb s komunitní práci pokračujeme

Herní odpoledne U Cukrovaru, aneb s komunitní práci pokračujeme

12.07.2020  |  Tisková zpráva

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Provozní doba našich služeb a projektů v době letních prázdnin

05.07.2020  |  Tisková zpráva

Přejeme všem krásné prožití letních dnů a od září se na Vás opět budeme těšit v běžné provozní době.
» více

Děkujeme sponzorům za poskytnuté dary

Děkujeme sponzorům za poskytnuté dary

27.05.2020  |  Tisková zpráva

I v době koronavirové se našla řada sponzorů, která rychle a pružně poskytla pomoc přímo do rodin, nebo v rámci zprostředkované pomoci dětem a rodinám - napřiklad při zajištění doučování dětí, poskytutí potravinové a materiální pomoci. DĚKUJEME!
» více

V Bruntálu znovu otevíráme Dětský klub

V Bruntálu znovu otevíráme Dětský klub

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Již od června znovu zahajuje EUROTOPIA.CZ, o. p. s., pobočka v Bruntále dětské skupinky. Rodinní terapeuti vytipovali cca 15 dětí do dvou pilotních skupin rozdělených podle věku s cílem podpořit u těchto dětí nácvik chování v různých sociálních situacích. Práce s jednotlivými skupinami bude probíhat jednou za 14 dní pod vedením terapeutky Kamily Haničákové a bude zaměřena především na oblasti zvládání stresových situací, zvládání agrese a konfliktů, rozvoj talentu a práci s emocemi.

Nouzový stav - jak jsme pomáhali?

Nouzový stav - jak jsme pomáhali?

27.05.2020  |  Tisková zpráva

V době nouzového stavu jsme se podíleli mnoha činnostmi na široké pomoci rodinám i jednotlivcům, snažili jsme se průběžně dokumentovat na fotografiích. Jsme přesvědčeni, že NNO přispěly významným dílem k fyzické a psychické stabilitě společnosti.
» více

V komunitní práci pokračujeme i v roce 2020

V komunitní práci pokračujeme i v roce 2020

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Komunitní práci realizujeme již od roku 2016. V příloze přinášíme aktuality z posledního období - jak pokračujeme v Opavě?
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Probační program K2 a resocializační program v roce 2020

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Probační program K2 a resocializační program pokračuje již osmým rokem. Cílem Probačního programu K2 a resocializačního programu je prevence a snižování rizik opakované trestné činnosti, zamezení delikvence, motivace k reintegraci klienta a komplexní podpora.
» více

Online doučování získalo mezi dětmi značnou popularitu

Online doučování získalo mezi dětmi značnou popularitu

21.04.2020  |  Tisková zpráva

Můžeme říci, že se naše doučovací kluby osvědčily a jsou velmi prospěšné a oblíbené díky individuálnímu doučování, přátelskému přístupu, pochopení a ocenění. V průběhu března 2020 došlo k neočekávaným změnám v důsledku rozhodnutí vlády ČR o uzavření škol a s touto novou situací muselo v doučovacích klubech dojít ke změnám. Rodinám s žáky, které doučujeme, byla nabídnuta možnost individuálního doučování přes internet.
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

"Náprava vztahů v rodině" pokračuje již třetím rokem

21.04.2020  |  Tisková zpráva

Problémy s partnery nebo dětmi mají také odsouzené ženy, které si svůj trest odpykávají ve Věznici a ÚVZD v Opavě. K těmto problémům často řeší nedostatečný nebo žádný kontakt se svou rodinou. To je jen drobet toho, s čím jsme schopni jim už tři roky pomoci. Vše je možné díky "Nápravě vztahů v rodině", ojedinělého programu v rámci republiky pracující s odsouzenými ženami a muži za finanční podpory ministerstva spravedlnosti.
» více


Dále si o rozvoji restorativní praxe ve Věznici a ÚPVZD v Opavě, kde spolupůsobíme, můžete více přečíst zde:
https://www.vscr.cz/veznice-a-uvzd-opava/novinky/rozvoj-restorativni-praxe-v-nasi-veznici/

» archiv aktualit

Více aktualit naleznete u jednotlivých programů.