EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

ANNO MSK

APSS ČR

Kontaktujte nás

info<zavinac>eurotopia.cz
tel. 608 883 618

Najdete nás také

Na Facebooku

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000, právní formou je obecně prospěšná společnost. Číslo registrace: Oddíl O, vložka 112 vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě, zapsáno 23. 2. 2000.

Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také odborné služby zaměřující se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci.
» více

Aktuality

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Hledáme doučující na Jesenicku

04.08.2019  |  Nabídka práce

» více

Terénní programy aneb most k překonávání překážek

Terénní programy aneb most k překonávání překážek

04.08.2019  |  Tisková zpráva

Terénní programy jsou určeny pro osoby z Krnova a okolí, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Služba nabízí komplexní pomoc při řešení sociálních problémů a je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů. Podívejte se společně s námi co je u nás nového.
» více

V srpnu zahajujeme realizaci projektu SPOLEČNOU CESTOU - Podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

V srpnu zahajujeme realizaci projektu SPOLEČNOU CESTOU - Podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího systému a vytvoření sítě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání na Jesenicku. Cílem projektu je posílení udržitelnosti a rozšíření podpory inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na děti a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a jejich rodiče.
» leták» prezentace

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Je možné obnovit vztahy v rodinách odsouzených?

11.04.2019  |  Tisková zpráva

Na tuto otázku hledáme odpověď pomocí projektu "Náprava vztahů v rodině", který byl zahájen v roce 2018 a letos pkračuje. Jsme zvědaví jak se bude vyvíjet spolupráce s věznicemi a věříme, že naše společné snažení bude i nadále prospívat všem členům rodin, kteří se rozhodnou zapojit do spolupráce.
» více

V červnu jsme společně s pěstouny vyrazili k moři

V červnu jsme společně s pěstouny vyrazili k moři

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Dne 4. 6. jsme nasedli se skupinou pěstounů a jejich dětmi do autobusu CK Bonton na Jesenickém parkovišti Jesenka. Po předání průvodních informací a realizaci vzdělávacího programu formou kazuistických videosnímků, jsme v 7:00 následujícího dne dorazili do Gradace. Zde jsme strávili úžasných 5 dní naplněných různorodými aktivitami, sluncem a mořem.
» více

Výprava za nalezením tajemné osady K

Výprava za nalezením tajemné osady K

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Akce pořádaná pro děti z pěstounských rodin na Jesenicku
» více

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II se přehoupl do druhé poloviny

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II se přehoupl do druhé poloviny

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti, který je zaměřen na podporu a pomoc osobám (a jejich rodinám či blízkým), které se dopustily protiprávního jednání a nebo opouštějí zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, je realizován od roku 2017.
» více

S komunitou v ZOO Ostrava

S komunitou v ZOO Ostrava

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Komunita si udělala výlet do ZOO Ostrava, obyvatelé SVL z Opavy vyrazili 24. července vlakem směrem Ostrava. Akce pro rodiny byla velmi vydařená.
» více

Komunitní práce aneb společně nám to jde v Krnově i v Opavě

Komunitní práce aneb společně nám to jde v Krnově i v Opavě

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Od 1. září roku 2017 se začala na ulici Mánesova, Vrchlického a Alšova v Krnově realizovat komunitní práce, která úspěšně pokračovala v roce 2018 a pokračuje i v roce 2019.Taktéž v Opavě v obytném domě U Cukrovaru komunitní práce probíhá již od roku 2016. Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (dále SVL) v Krnově se letos v plánech zaměřili na revitalizaci okolí před vstupy do domu a posezení před domy. Plánovali mezinárodní Den Romů a rovněž a workshop, který by byl zaměřen na zdraví dětí a dostupnou zdravotnickou pomoc. Také plánovali volnočasové aktivity v době prázdnin a navázání spolupráce se sociálně vyloučenou lokalitou na ulici U Cukrovaru v Opavě, jednou z akcí byl společný výlet do Dinoparku v Ostravě.
» více

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny i nadále pomáhá

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny i nadále pomáhá

31.07.2019  |  Tisková zpráva

V roce 2017 byly stávající služby organizace Eurotopia.CZ o.p.s. v Bruntále doplněny o nabídku poradenství v rámci projektu Centrum komplexní poradenské pomoci, který je zaměřen na podporu rodin s dětmi v nepříznivých životních situacích, rodiny sociokulturně znevýhodněné a nebo ohrožené sociálním vyloučením. Projekt je stále plny využíván, na počátku roku 2020 plánujeme jeho ukončení.
» více

Skončil školní rok - jak jsme pomáhali s doučováním dětí?

Skončil školní rok - jak jsme pomáhali s doučováním dětí?

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Ve školním roce 2018 - 2019 jsme úspěšně pokračovali v doučování dětí v 5 regionech. Doučování probíhá pravidelně v rodinách, v doučovacím klubu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., v domluvených prostorách obcí anebo v prostorách organizace. Doučování je zaměřeno především na zlepšení prospěchu, ale doučující také mapovali a zajišťovali podporu a pomoc dětem při zvládání zátěžových vzdělávacích či rodinných a vztahových situací. Doučování dětí bylo zaměřeno na předměty, které jsou pro doučované děti obtížně zvladatelné. Jedná se především o přírodovědné předměty - matematika, fyzika, chemie a také humanitní předměty - jazyk český a cizí jazyky. Významným a přínosným prvkem byla individuální práce s dítětem.

Připojujeme zpětnou vazbu o programech, které naše týmy pracovníků realizovaly.
» Bruntál» Krnov» Opava

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Provozní doba našich služeb a projektů v době letních prázdnin

20.06.2019  |  Tisková zpráva

Přejeme všem krásné prožití letních dnů a od září se na Vás opět budeme těšit v běžné provozní době.
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Další běh Probačního programu v Jeseníku jsme úspěšně ukončili

11.06.2019  |  Tisková zpráva

V květnu2019 byl ukončen v naší pobočce v Jeseníku probační program pro mladistvé pachatele trestných činů. Další běh připravujeme na září.
» více

Oslavili jsme DEN DĚTÍ

Oslavili jsme DEN DĚTÍ

10.06.2019  |  Tisková zpráva

» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Spolupráce na Bruntálsku se rozvíjí

09.06.2019  |  Tisková zpráva

EUROTOPIA. CZ Bruntál děkuje za spolupráci.
» více

Krajská potravinová sbírka

Krajská potravinová sbírka - jak to dopadlo?

22.05.2019  |  Tisková zpráva

Naše organizace je již druhým rokem členem potravinové banky. Potraviny odebíráme z obchodních řetězců a rozdělujeme našim klientům na pobočkách jak v Opavě, Krnově, tak i v Bruntále. Dne 18. 5. 2019 se naše pracovní týmy s vybranými dobrovolníky zapojily do Potravinové sbírky. Pomohli jste nám vysbírat základní potraviny pro ty, kteří si je nemohou dovolit. Letos jsme byli v prodejně Tesco v Opavě a Vaše pomoc čítá celkem 262 kg potravin a 7 kg drogerie. Děkujeme, Vaší pomoci si velmi vážíme.

Zážitkový a vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi

Zážitkový a vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi

20.05.2019  |  Tisková zpráva

Ve dnech 2. - 5. května 2019 se uskutečnil třetí víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. Tento pobyt proběhl na horské Chatě Sedmikráska v Malé Morávce a proběhl nejen zážitkovou, ale také vzdělávací formou.
» více

Mezinárodní den Romů 2019

Mezinárodní den Romů 2019 v Opavě a v Krnově

24.04.2019  |  Tisková zpráva

V pondělí 8. dubna a v pátek 12. dubna proběhly v Opavě a v Krnově oslavy Mezinárodního dne Romů. V tento den se roku 1971 konal u Londýna první kongres Mezinárodní romské unie, kde bylo poprvé ujednáno, že Romové budou používat společné označení Rom. Oficiálně bylo přijato označení romské hymny a vlajky. Od té doby se v tento den oslavuje bohatá romská kultura, ale také útlak a porušování lidských práv na celém světě.
Děkujeme Vám za návštěvu! Více o tom, jak oslavy probíhaly, přinášíme v příloze.
» více

Dobrotety

Poděkování DOBROTETÁM

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Sdružení Dobrotety, z. s., pomáhá od roku 2012 po celé České republice, zejména neonatologickým oddělením nemocnic, azylovým domovům, dětských domovům a kojeneckým ústavům. Pomoc se však dostává také ostatním organizacím a fyzickým osobám, kde je zkrátka pomoc potřeba. I my jsme byli DOBROTETAMI opakovaně obdarováni a chceme jim PODĚKOVAT. V loňském roce jsme přijali velkou nadílku dárků, které nám předala konkrétně Dobroteta z Opavska - Pavlína Ludvigová. Vybráno bylo nespočet dárků pro různé věkové kategorie. Podpora pokračuje i nadále a my si jí velmi vážíme. Více o činnosti DOBROTET můžete shlédnout ve videu níže.
Dárky od DOBROTET
» video

Mapa dluhových poraden

Jak přežít dluhy

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Jak přežít dluhy.cz je projektem Společnosti Člověk v tísni. Jeho primárním cílem je zjednodušit cestu dlužníků k místu, kde se jim dostane pomoci a rady při hledání řešení jejich svízelné životní situace. Dnes se více než 830.000 lidí nachází v exekuci, přičemž na téměř polovinu z nich jsou uvaleny minimálně čtyři exekuce. Více než 50 % všech exekucí se vztahuje na pohledávky nižší než 10 tisíc korun. V rámci projektu byla vytvořena síť ověřených dluhových poraden, které nabízejí kvalitní služby a my jsme její součástí!

Více o projektu a vyhledávání v Mapě dluhových poraden najdete zde:
https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden

Náhradní rodinná péče u nás žije!

Náhradní rodinná péče u nás žije!

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Při spolupráci s pěstounskými rodinami jsme v průběhu roku uskutečnili řadu akcí zaměřených na vzdělávání, relaxaci, práci s dětmi, tvoření nebo sportování. Společně jsme oslavili vánoční svátky, objevovali krásy Jesenicka a v rámci společného vzdělávání jsme si vyzkoušeli například různé muzikoterapeutické přístupy. Blíží se léto, a tak se těšíme na další aktivity!
Náhradní rodinná péče u nás žije!
» více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

10.06.2017  |  Tisková zpráva

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování jsme natočili film o naší činnosti.
Chceme se připojit k šíření dobrých praxí a pomoci předávání osvědčených mechanismů. Pokud by Vás zajímaly podrobnosti, naleznete je na stránce www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti.
» film

» archiv aktualit

Více aktualit naleznete u jednotlivých programů.

Naše projekty
Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?
Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz
POMOZTE DĚTEM

JAK NÁS PODPOŘIT?

Finančním darem

Bankovní účet u ČSOB č.ú.: 163787899/0300

Aktivní účastí

Pro spolupráci s námi nás můžete kontaktovat na tel. 608 883 618

Materiálním darem

Chcete-li poskytnout materiální dar, prosím, kontaktujte nás na tel. 608 883 618 nebo 734 315 983