EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

ANNO MSK

APSS ČR

Kontaktujte nás

info<zavinac>eurotopia.cz
tel. 608 883 618

Najdete nás také

Na Facebooku

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000, právní formou je obecně prospěšná společnost. Číslo registrace: Oddíl O, vložka 112 vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě, zapsáno 23. 2. 2000.

Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také odborné služby zaměřující se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci.
» více

Aktuality

Den otevřených dveří NZDM klub Modrá kočka

Den otevřených dveří NZDM klub Modrá kočka

18.09.2019  |  Pozvánka

Přijďte do klubu ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 13:00 do 17:00.

Spaní v MODRÉ KOČCE

Spaní v MODRÉ KOČCE

17.09.2019  |  Tisková zpráva

Z 26. na 27. srpna byla naplánovaná akce, která pomyslně ukončuje pro děti letní prázdniny, a to spaní v klubu.
» více

Talentová soutěž Ukaž, co umíš!

Talentová soutěž Ukaž, co umíš!

11.09.2019  |  Pozvánka

Zveme všechny mladé talenty na multižánrovou soutěž Ukaž, co umíš!, která proběhne 11. prosince 2019 od 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

Zúčastnit se mohou všichni od 6 do 20 let z celého Moravskoslezského kraje, soutěží jednotlivci i skupiny. Těšit se můžete na taneční vystoupení, zpěv, hru na hudební nástroje, gymnastiku, recitaci a mnoho dalšího. Přijďte se pobavit, podpořit děti a užít si zábavné a bohaté dopoledne.
» více

1. místo Marušky ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové

1. místo Marušky ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové

11.09.2019  |  Tisková zpráva

V rámci celorepublikové výtvarné soutěže pořádané ING Bank Fondem Nadace Terezy Maxové zvítězila naše klientka Maruška s obrázkem "Moje nová rodina". Získala také finanční odměnu na sportovní a volnočasové vybavení. Jsme moc rádi a Marušce gratulujeme!

Den (pro) pěstounství v Jeseníku

Den (pro) pěstounství v Jeseníku

10.09.2019  |  Pozvánka

Srdečně Vás zveme dne 12. 9. 2019 od 14 hodin do Centra společných aktivit (vedle divadla P. Bezruče), těšit se můžete na divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, zábavné a tvořivé aktivity pro děti, promítání filmu Rodiče napořád, poskytnutí odborných informací k tématu náhradní rodinné péče a představení organizací zabývající se problematikou náhradní rodinné péče. Přijďte společně s námi podpořit myšlenku pěstounství!

Veletrh sociálních služeb v Bruntále

Veletrh sociálních služeb v Bruntále

10.09.2019  |  Pozvánka

Srdečně Vás zveme dne 12. 9. 2019 od 12 hodin do Společenského domu v Bruntále na setkání s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Těšit se můžete na bohatou nabídku jednotlivých organizací, taneční a hudební vystoupení i ochutnávku zdravé výživy.

Přijďte společně s námi podpořit sociální a zdravotní služby ve městě!

Letní pobyt SCOOBY-DOO!

Letní pobyt SCOOBY-DOO!

14.08.2019  |  Tisková zpráva

Ve dnech 29.7. - 4.8. 2019 se uskutečnil další z letních pobytů pro děti, tentokrát na téma SCOOBY - DOO! Pobyt proběhl v Bohušově a okolí a děti i my jsme si ho náramně užili. Podívejte se s námi na video.
» video

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Hledáme doučující na Jesenicku

04.08.2019  |  Nabídka práce

» více

Terénní programy aneb most k překonávání překážek

Terénní programy aneb most k překonávání překážek

04.08.2019  |  Tisková zpráva

Terénní programy jsou určeny pro osoby z Krnova a okolí, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Služba nabízí komplexní pomoc při řešení sociálních problémů a je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů. Podívejte se společně s námi co je u nás nového.
» více

V srpnu zahajujeme realizaci projektu SPOLEČNOU CESTOU - Podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

V srpnu zahajujeme realizaci projektu SPOLEČNOU CESTOU - Podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího systému a vytvoření sítě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání na Jesenicku. Cílem projektu je posílení udržitelnosti a rozšíření podpory inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na děti a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a jejich rodiče.
» leták» prezentace

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Je možné obnovit vztahy v rodinách odsouzených?

11.04.2019  |  Tisková zpráva

Na tuto otázku hledáme odpověď pomocí projektu "Náprava vztahů v rodině", který byl zahájen v roce 2018 a letos pkračuje. Jsme zvědaví jak se bude vyvíjet spolupráce s věznicemi a věříme, že naše společné snažení bude i nadále prospívat všem členům rodin, kteří se rozhodnou zapojit do spolupráce.
» více

V červnu jsme společně s pěstouny vyrazili k moři

V červnu jsme společně s pěstouny vyrazili k moři

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Dne 4. 6. jsme nasedli se skupinou pěstounů a jejich dětmi do autobusu CK Bonton na Jesenickém parkovišti Jesenka. Po předání průvodních informací a realizaci vzdělávacího programu formou kazuistických videosnímků, jsme v 7:00 následujícího dne dorazili do Gradace. Zde jsme strávili úžasných 5 dní naplněných různorodými aktivitami, sluncem a mořem.
» více

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II se přehoupl do druhé poloviny

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II se přehoupl do druhé poloviny

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti, který je zaměřen na podporu a pomoc osobám (a jejich rodinám či blízkým), které se dopustily protiprávního jednání a nebo opouštějí zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, je realizován od roku 2017.
» více

S komunitou v ZOO Ostrava

S komunitou v ZOO Ostrava

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Komunita si udělala výlet do ZOO Ostrava, obyvatelé SVL z Opavy vyrazili 24. července vlakem směrem Ostrava. Akce pro rodiny byla velmi vydařená.
» více

Komunitní práce aneb společně nám to jde v Krnově i v Opavě

Komunitní práce aneb společně nám to jde v Krnově i v Opavě

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Od 1. září roku 2017 se začala na ulici Mánesova, Vrchlického a Alšova v Krnově realizovat komunitní práce, která úspěšně pokračovala v roce 2018 a pokračuje i v roce 2019.Taktéž v Opavě v obytném domě U Cukrovaru komunitní práce probíhá již od roku 2016. Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (dále SVL) v Krnově se letos v plánech zaměřili na revitalizaci okolí před vstupy do domu a posezení před domy. Plánovali mezinárodní Den Romů a rovněž a workshop, který by byl zaměřen na zdraví dětí a dostupnou zdravotnickou pomoc. Také plánovali volnočasové aktivity v době prázdnin a navázání spolupráce se sociálně vyloučenou lokalitou na ulici U Cukrovaru v Opavě, jednou z akcí byl společný výlet do Dinoparku v Ostravě.
» více

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny i nadále pomáhá

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny i nadále pomáhá

31.07.2019  |  Tisková zpráva

V roce 2017 byly stávající služby organizace Eurotopia.CZ o.p.s. v Bruntále doplněny o nabídku poradenství v rámci projektu Centrum komplexní poradenské pomoci, který je zaměřen na podporu rodin s dětmi v nepříznivých životních situacích, rodiny sociokulturně znevýhodněné a nebo ohrožené sociálním vyloučením. Projekt je stále plny využíván, na počátku roku 2020 plánujeme jeho ukončení.
» více

Skončil školní rok - jak jsme pomáhali s doučováním dětí?

Skončil školní rok - jak jsme pomáhali s doučováním dětí?

31.07.2019  |  Tisková zpráva

Ve školním roce 2018 - 2019 jsme úspěšně pokračovali v doučování dětí v 5 regionech. Doučování probíhá pravidelně v rodinách, v doučovacím klubu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., v domluvených prostorách obcí anebo v prostorách organizace. Doučování je zaměřeno především na zlepšení prospěchu, ale doučující také mapovali a zajišťovali podporu a pomoc dětem při zvládání zátěžových vzdělávacích či rodinných a vztahových situací. Doučování dětí bylo zaměřeno na předměty, které jsou pro doučované děti obtížně zvladatelné. Jedná se především o přírodovědné předměty - matematika, fyzika, chemie a také humanitní předměty - jazyk český a cizí jazyky. Významným a přínosným prvkem byla individuální práce s dítětem.

Připojujeme zpětnou vazbu o programech, které naše týmy pracovníků realizovaly.
» Bruntál» Krnov» Opava

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Další běh Probačního programu v Jeseníku jsme úspěšně ukončili

11.06.2019  |  Tisková zpráva

V květnu2019 byl ukončen v naší pobočce v Jeseníku probační program pro mladistvé pachatele trestných činů. Další běh připravujeme na září.
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Spolupráce na Bruntálsku se rozvíjí

09.06.2019  |  Tisková zpráva

EUROTOPIA. CZ Bruntál děkuje za spolupráci.
» více

Zážitkový a vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi

Zážitkový a vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi

20.05.2019  |  Tisková zpráva

Ve dnech 2. - 5. května 2019 se uskutečnil třetí víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. Tento pobyt proběhl na horské Chatě Sedmikráska v Malé Morávce a proběhl nejen zážitkovou, ale také vzdělávací formou.
» více

Dobrotety

Poděkování DOBROTETÁM

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Sdružení Dobrotety, z. s., pomáhá od roku 2012 po celé České republice, zejména neonatologickým oddělením nemocnic, azylovým domovům, dětských domovům a kojeneckým ústavům. Pomoc se však dostává také ostatním organizacím a fyzickým osobám, kde je zkrátka pomoc potřeba. I my jsme byli DOBROTETAMI opakovaně obdarováni a chceme jim PODĚKOVAT. V loňském roce jsme přijali velkou nadílku dárků, které nám předala konkrétně Dobroteta z Opavska - Pavlína Ludvigová. Vybráno bylo nespočet dárků pro různé věkové kategorie. Podpora pokračuje i nadále a my si jí velmi vážíme. Více o činnosti DOBROTET můžete shlédnout ve videu níže.
Dárky od DOBROTET
» video

Mapa dluhových poraden

Jak přežít dluhy

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Jak přežít dluhy.cz je projektem Společnosti Člověk v tísni. Jeho primárním cílem je zjednodušit cestu dlužníků k místu, kde se jim dostane pomoci a rady při hledání řešení jejich svízelné životní situace. Dnes se více než 830.000 lidí nachází v exekuci, přičemž na téměř polovinu z nich jsou uvaleny minimálně čtyři exekuce. Více než 50 % všech exekucí se vztahuje na pohledávky nižší než 10 tisíc korun. V rámci projektu byla vytvořena síť ověřených dluhových poraden, které nabízejí kvalitní služby a my jsme její součástí!

Více o projektu a vyhledávání v Mapě dluhových poraden najdete zde:
https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden

Náhradní rodinná péče u nás žije!

Náhradní rodinná péče u nás žije!

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Při spolupráci s pěstounskými rodinami jsme v průběhu roku uskutečnili řadu akcí zaměřených na vzdělávání, relaxaci, práci s dětmi, tvoření nebo sportování. Společně jsme oslavili vánoční svátky, objevovali krásy Jesenicka a v rámci společného vzdělávání jsme si vyzkoušeli například různé muzikoterapeutické přístupy. Blíží se léto, a tak se těšíme na další aktivity!
Náhradní rodinná péče u nás žije!
» více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

10.06.2017  |  Tisková zpráva

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování jsme natočili film o naší činnosti.
Chceme se připojit k šíření dobrých praxí a pomoci předávání osvědčených mechanismů. Pokud by Vás zajímaly podrobnosti, naleznete je na stránce www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti.
» film

» archiv aktualit

Více aktualit naleznete u jednotlivých programů.

Naše projekty
Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?
Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz
POMOZTE DĚTEM

JAK NÁS PODPOŘIT?

Finančním darem

Bankovní účet u ČSOB č.ú.: 163787899/0300

Aktivní účastí

Pro spolupráci s námi nás můžete kontaktovat na tel. 608 883 618

Materiálním darem

Chcete-li poskytnout materiální dar, prosím, kontaktujte nás na tel. 608 883 618 nebo 734 315 983