Aktuality a tiskové zprávy

Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.

Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?

Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz

ANNO MSK

APSS ČR

Dokumenty organizace

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti EUROTOPIA Opava o.p.s. (ke stažení ZDE).

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 112 - datum zápisu: 23. února 2000 (ke stažení ZDE).

Etický kodex

Registrace a pověření:

 • Registrace o sociálně-právní ochraně dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 22. 7. 2016 pod j.č. MSK 86415/2016
 • Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - Klubu Modrá kočka V Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 10. 10. 2007, č.j. MSK 103478/2007
 • Registrace odborného sociálního poradenství - Poradenského střediska Eurotopia v Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. MSK 97421/2009
 • Registrace Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Opavě - SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22. 3. 2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - CARAVAN v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. MSK 97421/2009
 • Registrace Terénních programů Eurotopia v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 16.7.2014, č.j. MSK 84201/2014
 • Registrace odborného sociálního poradenství - Poradenského střediska Eurotopia a Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22. 3. 2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Bruntále - SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22. 3. 2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace o zpracování osobních údajů, ze dne 27. 6. 2001 pod j.č. 00008844/001

Členství ve skupinách a asociacích

 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Opavy v rámci skupiny Děti, mládež, rodina, skupiny Osoby se specifickými sociálními problémy a skupiny Osoby se sociokulturním znevýhodněním
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Krnova - vedení skupiny Děti, mládež, rodina a v rámci skupiny Obtížné životní situace, člen Výboru pro plánování sociálních služeb města Krnova, člen Pracovní skupiny prevence kriminality města Krnova
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Města Albrechtic v rámci skupiny pro rodinu, děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Bruntálu - vedení skupiny Děti, mládež a rodina a v rámci skupiny Etnické menšiny a Osoby v krizových situacích
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Horního Benešova rámci skupiny Děti, mládež a rodina, Obtížné životní situace a osoby bez přístřeší
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Rýmařova v rámci skupiny Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami
 • Člen Lokálního partnerství města Krnova a Lokálního partnerství města Bruntálu
 • Členství v Pracovní skupině k mediaci zřízené Ministerstvem spravedlnosti
 • Členství v pracovní skupině nízkoprahových zařízení v Moravskoslezském kraji
 • Člen Asociace nestátních neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, člen výkonného výboru ANNO MSK (http://anno-msk.webnode.cz)
 • Člen České asociace streetwork (http://www.streetwork.cz)
 • Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb (www.apsscr.cz)

Nejdůležitější zákony, podle kterých pracujeme:


Program Fond pro NNO podporuje náš projekt Alternativa - Podané ruce
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt POROZUMĚNÍM K TOLERANCI
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt SPOLU TO JDE LÉPE
Alternativa - vzdělávání pro Vás z projektu EU
Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání