EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Kontaktujte nás

info<zavinac>eurotopia.cz
tel. 608 883 618

Najdete nás také

Na Facebooku

Dokumenty organizace

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti EUROTOPIA Opava o.p.s. (ke stažení ZDE).

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 112 - datum zápisu: 23. února 2000 (ke stažení ZDE).

Etický kodex

Registrace a pověření:

 • Registrace o sociálně-právní ochraně dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 22. 7. 2016 pod j.č. MSK 86415/2016
 • Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - Klubu Modrá kočka V Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 10. 10. 2007, č.j. MSK 103478/2007
 • Registrace odborného sociálního poradenství - Poradenského střediska Eurotopia v Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. MSK 97421/2009
 • Registrace Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Opavě - SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22. 3. 2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - CARAVAN v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7. 2009, č.j. MSK 97421/2009
 • Registrace Terénních programů Eurotopia v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 16.7.2014, č.j. MSK 84201/2014
 • Registrace odborného sociálního poradenství - Poradenského střediska Eurotopia a Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22. 3. 2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Bruntále - SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22. 3. 2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace o zpracování osobních údajů, ze dne 27. 6. 2001 pod j.č. 00008844/001

Členství ve skupinách a asociacích

 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Opavy v rámci skupiny Děti, mládež, rodina, skupiny Osoby se specifickými sociálními problémy a skupiny Osoby se sociokulturním znevýhodněním
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Krnova - vedení skupiny Děti, mládež, rodina a v rámci skupiny Obtížné životní situace, člen Výboru pro plánování sociálních služeb města Krnova, člen Pracovní skupiny prevence kriminality města Krnova
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Města Albrechtic v rámci skupiny pro rodinu, děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Bruntálu - vedení skupiny Děti, mládež a rodina a v rámci skupiny Etnické menšiny a Osoby v krizových situacích
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Horního Benešova rámci skupiny Děti, mládež a rodina, Obtížné životní situace a osoby bez přístřeší
 • Aktivní účast v komunitním plánování sociálních služeb města Rýmařova v rámci skupiny Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami
 • Člen Lokálního partnerství města Krnova a Lokálního partnerství města Bruntálu
 • Členství v Pracovní skupině k mediaci zřízené Ministerstvem spravedlnosti
 • Členství v pracovní skupině nízkoprahových zařízení v Moravskoslezském kraji
 • Člen Asociace nestátních neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, člen výkonného výboru ANNO MSK (http://anno-msk.webnode.cz)
 • Člen České asociace streetwork (http://www.streetwork.cz)
 • Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb (www.apsscr.cz)

Nejdůležitější zákony, podle kterých pracujeme: