Aktuality a tiskové zprávy

Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.

Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?

Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz

ANNO MSK

APSS ČR

Kdo jsme

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 1999 v regionech Opava a Vítkov, od roku 2009 působí v Krnově a od roku 2015 také v Bruntále.
Činnost organizace je zaměřena na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny. Nabízíme také odborné služby zaměřující se na práci s rodinami v rozchodu, rozvodu či jiné krizové situaci.

Hlavním cílem organizace je usilovat o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dále předcházet krizovým situacím vedoucím k destabilizaci rodiny a poskytovat odborné služby rodinám v rozvodových, rozchodových nebo jiných krizových situacích tak, aby je rodina dokázala využit ke svému růstu.
Organizace poskytuje nejen sociální služby, ale realizuje také vzdělávání dospělých, dětí a mládeže a nabízí volnočasové aktivity.

Provozované činnosti a poskytované služby

 • Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě a v Krnově - bezplatný právník, sociální poradenství a terapeutická podpora
 • Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Opavě, Krnově a Bruntále
 • SPOLU - Pro rodiny s dětmi v Opavě a v Bruntále - terénní sociální práce s rodinami, poradenství, doučování dětí se specifickými potřebami
 • Provoz nízkoprahového zařízení pro děti od 6 do 15 let NZDM Klub Modrá Kočka v Opavě
 • Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 10 do 26 let NZDM CARAVAN v Krnově
 • Terénní programy Eurotopia v Krnově
 • Provoz klubu Koťátko pro předškolní děti v Opavě
 • Vzdělávací aktivity pro sociální pracovníky a další pomáhající profese
 • Náhradní rodinná péče - služby pro pěstouny
 • Probační a resocializační programy
 • Doučování dětí na Albrechticku
 • Kulturní aktivity zaměřené především na romskou kulturu
 • Volnočasové aktivity pro děti, mládež a jejich rodiče
 • Programy interkulturní výchovy a vzdělávání pro školní kolektivy, pedagogy a pomáhající profese
 • Preventivní programy pro školní kolektivy a děti z rizikových skupin
 • Adaptační programy pro školní kolektivy
 • Stáže a studentské praxe

Program Fond pro NNO podporuje náš projekt Alternativa - Podané ruce
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt POROZUMĚNÍM K TOLERANCI
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt SPOLU TO JDE LÉPE
Alternativa - vzdělávání pro Vás z projektu EU
Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání