EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Náš tým

Mgr. Petra Večerková
Ředitelka organizace, statutární zástupce
Fundraising a projektový management, PR

Barbora Brhelová
Ekonomika, účetnictví, finanční řízení projektů

Martina Pospíšilová
Personalistika

Mgr. Jana Fischerová
Regionální vedoucí oblast Opava
Vedoucí AMT centra v Opavě, sociální pracovnice
Náhradní rodinná péče

Mgr. Barbora Přistálová
Vedoucí SPOLU-Pro rodiny s dětmi v Opavě, sociální pracovnice
Komunitní práce v Opavě

Bc. Monika Míšová
Koordinátor doučování Opava, spolupráce se školami
Kontaktní pracovnice NZDM CARAVAN v Krnově a NZDM Klub Modrá kočka v Opavě
Náhradní rodinná péče

Bc. Eva Stupňová, Dis.
Vedoucí NZDM Klubu Modrá kočka v Opavě, sociální pracovnice
Sociální pracovnice NZDM CARAVAN v Krnově

Bc. Petra Paterová
Vedoucí Poradenského střediska EUROTOPIA v Opavě, sociální pracovnice
Sociální pracovnice – AMT centrum v Opavě
Kontaktní pracovnice v Probačním programu K2 a v Resocializačním programu

Bc. Dominika Zacharová, DiS.
Sociální pracovnice SPOLU - Pro rodiny s dětmi v Opavě
Sociální pracovnice - NZDM Klub Modrá kočka v Opavě

Mgr. Jaroslava Přívarová
Sociální pracovnice - Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě

Mgr. Simona Kellerová
Regionální vedoucí oblast Krnov a Bruntál
Vedoucí Poradenského střediska EUROTOPIA v Krnově, sociální pracovnice
Vedoucí AMT centra v Krnově, sociální pracovnice
Kontaktní pracovnice v Probačním programu K2 a v Resocializačním programu

Mgr. Adéla Ščurková
Vedoucí Terénních programů Eurotopia v Krnově, sociální pracovnice
Vedoucí NZDM CARAVAN v Krnově, sociální pracovnice
Komunitní práce v Krnově

Bc. Eliška Hrabalová
Vedoucí AMT centra v Bruntále, sociální pracovnice
Sociální pracovnice – Poradenské středisko EUROTOPIA v Krnově a AMT centrum v Krnově

Mgr. Lucie Burdová
Sociální pracovnice – AMT centrum v Bruntále
Sociální pracovnice – Poradenské středisko EUROTOPIA v Krnově a AMT centrum v Krnově

Lucie Plebanová
Terénní pracovnice – Terénní programy Eurotopia v Krnově
Kontaktní pracovnice – NZDM Klub Modrá kočka v Opavě

Dana Šťuková
Vedoucí služeb SPOLU-Pro rodiny s dětmi v Bruntále, terénní pracovnice
Pracovnice projektu Centrum komplexní poradenské pomoci Bruntál

Marcela Bonková
Terénní pracovnice – SPOLU-Pro rodiny s dětmi v Bruntále

Karolína Žáková
Kontaktní pracovnice – NZDM CARAVAN v Krnově a NZDM Klub Modrá kočka v Opavě
Sociální pracovnice – Poradenské středisko Krnov

Bc. Terezie Škrobánková
Sociální pracovnice – služby Opava
Komunitní práce v Krnově
Pracovnice projektu "Klíče pro rodinu" Krnov

Mgr. Hana Hlisnikovská
Pracovnice projektu Centrum komplexní poradenské pomoci Bruntál
Pracovnice projektu Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Pracovnice projektu "Klíče pro rodinu" Krnov

Bc. David Koukal
Regionální vedoucí oblast Jeseník
Náhradní rodinná péče
Pracovník projektů ESF na Bruntálsku

Bc. František Hladký
Náhradní rodinná péče

Mgr. Ivan Olšovec
Právník – Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě a v Krnově
Právník v projektu Centrum komplexní poradenské pomoci Bruntál

Jana Hlaváčová
Projektová pracovnice

Nikol Kirschnerová
Kontaktní pracovnice – NZDM Klub Modrá kočka v Opavě

Tým terapeutů AMT center:

Mgr. Pavel Hejátko
Petr Jelínek
Mgr. Jana Kašpárková (dětský psycholog)
Mgr. Věra Nešutová (psycholog)
Mgr. Stanislav Toman (psycholog)
Bc. Jana Uvirová, DiS.
Mgr. Petra Večerková

Tým mediátorů AMT center:

Mgr. Josef Čáslava
Mgr. Katarína Dubělčíková
Mgr. Radek Makový
Mgr. Zuzana Neuvaldová
Mgr. Jaroslava Přívarová
Tomáš Sedlák B.Th.
Dr. Ing. Jiří Staněk

Návazné aktivity:

Jaroslav Večerka
Koordinátor doučování na Krnovsku a Albrechticku

Barbora Balážová
Lektorka tanečního kroužku v Opavě

Kateřina Židová
Lektorka tanečního kroužku v Krnově

Týmy doučujících Opava, Krnov, Město Albrechtice, Třemešná a Jindřichov