Aktuality a tiskové zprávy

Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.

Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?

Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz

ANNO MSK

APSS ČR

Realizované projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016

 • Alternativa – podané ruce VI – Nadační fond Albert
 • Pomoc rodinám s dětmi – Nadační fond Albert
 • Probační program K2 a resocializační program pro dospělé – Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci – Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin)
 • Pomoc rodinám s dětmi – Moravskoslezský kraj (Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)
 • Žijeme tu společně – MŠMT ČR (Program na podporu integrace romské komunity – II. kolo)
 • Pomoc rodinám s dětmi 2016 – MPSV ČR (Program na podporu rodiny)
 • Společnou cestou – ČT a NROS (Pomozte dětem!)
 • Alternativa – Podané ruce – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Porozuměním k toleranci – Fond pro NNO (1. Lidská práva)
 • Spolu to jde lépe – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Společnou cestou – Nadace VIA (Regionální fond rozvoje souSedíme si)
 • Společnou cestou – Úřad vlády ČR (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2016)
 • Letní aktivity pro děti z krnovských sociálně vyloučených lokalit – MV a Město Krnov (Program prevence kriminality)
 • Resocializační program MSK 2016 – MV a MSK (Program prevence kriminality)
 • Zkus to jinak – Město Krnov (Prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci 2016 – SMO (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Ukaž co umíš – SMO (Prevence kriminality)
 • Individuální projekt – Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)
 • Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově – OP VVV
 • Opravy v NZDM Caravan – Moravskoslezský kraj (Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016)

 • MPSV – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Bruntál – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Rýmařov – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál
 • Město Město Albrechtice – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Krnov
 • Město Vítkov – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015

 • Alternativa – podané ruce IV – Nadační fond Albert
 • Alternativa – podané ruce V – Nadační fond Albert
 • Individuální projekt – Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Individuální projekt – Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Probační program K2 a resocializační program pro dospělé – Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci – Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin)
 • Pomoc rodinám s dětmi – Moravskoslezský kraj (Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)
 • Žijeme tu společně II – MŠMT ČR (Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží)
 • Žijeme tu společně – MŠMT ČR (Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy)
 • Můžeme jít dál – MŠMT ČR (Program na podporu integrace romské komunity)
 • Pomoc rodinám s dětmi – MPSV ČR (Program na podporu rodiny)
 • Alternativa – Podané ruce – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Porozuměním k toleranci – Fond pro NNO (1. Lidská práva)
 • Spolu to jde lépe – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Přehlídka a soutěže – SMO (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Letní pobyty pro děti – MV a Město Krnov (Prevence kriminality)
 • Resocializační program MSK – MV a MSK
 • Individuální projekt – Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)

 • MPSV – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Bruntál – dotace na poskytování sociálních služeb

Program Fond pro NNO podporuje náš projekt Alternativa - Podané ruce
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt POROZUMĚNÍM K TOLERANCI
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt SPOLU TO JDE LÉPE
Alternativa - vzdělávání pro Vás z projektu EU
Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání