Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Projekt Alternativa – Podané ruce

Projekt byl podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace

Hlavním záměrem našeho projektu je podpora školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí. Cíl projektu mj. směřuje ke zvýšení připravenosti sociálně a kulturně znevýhodněných dětí a jejich rodičů na vzdělávání v základních školách a na zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí. Záměrem je také podpora rodin v jejich přirozeném prostředí a poskytování komplexního poradenství rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Projektové aktivity jsou realizovány na Opavsku.

Realizátorem projektu je EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Tiskové zprávy