Aktuality a tiskové zprávy

Děkujeme za vaši podporu
Nyní nás můžete podpořit při vašich nákupech přes internet. A nebude vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu.

Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?

Děkujeme společnosti LANEX, a.s. za věnování lan naší organizaci. www.kupsilano.cz

ANNO MSK

APSS ČR

Děkujeme, že pomáháte dětem

Aktuality a tiskové zprávy

» Zveme vás na akce v době podzimních prázdnin - příměstský tábor a pobyt.

Více informací k příměstskému táboru: info, přihláška.
Více informací k pobytu: info a přihláška, závazný pokyn lékaře.

» EUROTOPIA.CZ, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na talentovou soutěž, která se uskuteční 20.10.2017 od 9:00 do 14:00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

Více informací naleznete zde. Přihlášku naleznete zde.

» EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se zúčastní dobročinné kampaně Bertík pomáhá v obchodech Albert.

Více informací naleznete zde.

» I v letošním roce jsme spolupracovali se školami na adaptačních programech

Více informací naleznete zde.

» V dubnu 2017 zahájila EUROTOPIA.CZ, o.p.s. realizaci projektu Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II., registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006107 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2.1.

Více informací naleznete zde.

» Město Bruntál pořádalo XIII. Veletrh sociálních služeb a my jsme byli při tom.

Více informací naleznete zde. Video naleznete zde.

» V dubnu 2017 zahájila EUROTOPIA.CZ, o.p.s. realizaci projektu Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006095 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2.1.

Více informací naleznete zde.

» Den otevřených dveří v rámci Týdne nízkoprahových klubů v NZDM Klub Modrá kočka, přijďte, jste srdečně zváni!

Více informací naleznete zde.

» Podzimní akce pro děti i rodiče v rámci podpory pěstounským rodinám na Jesenicku - zveme všechny zájemce.

Více informací naleznete zde.

» Od září jsou opět otevřena Klubová setkání pěstounů v Jeseníku, jste srdečně zváni.

Více informací naleznete zde.

» Komunita navštívila ZOO v Lešné.

Více informací naleznete zde.

» Pozvánka na Den sociálních služeb v Opavě.

Více informací naleznete zde.

»  V sobotu 3. června jsme slavili Den dětí v Městských sadech v Opavě

Den dětí v Městských sadech v Opavě Den dětí v Městských sadech v Opavě Den dětí v Městských sadech v Opavě

» Pokračujeme v úspěšném projektu KOMUNITNÍ PRÁCE v Opavě

Více informací naleznete zde.

» V rámci aktivit projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (duben 2014 - duben 2017) jsme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování natočili film o našich krnovských službách.

Projekt má za cíl Šířením dobrých praxí napomoci předávání a další aplikaci osvědčených mechanismů. Podrobnější informace o projektu naleznete na stránce www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti. FILM JE KE SHLÉDNUTÍ zde.

» Klub Modrá kočka se na půl roku stěhuje na Horní náměstí 48 (bývalý Skate shop) z důvodu rekotnstrukce.

Více informací naleznete zde.

» 23. 3. 2017 proběhla mezinárodní konference na téma sdílení dobrých praxí v sociálním začleňování.

Na konferenci jsme vystoupili se svým příspěvkem a zároveň jsme se inspirovali zkušenostmi a tipy ostatních. Byl to velmi obohacující zážitek. Více informací je zde. Video z konference naleznete zde.

» Díky podpoře Fondu pro nestátní neziskové organizace jsme mohli realizovat řadu aktivit v rámci našich 3 podpořených projektů.


Fond pro nestátní neziskové organizace se blíží ke svému oficiálnímu závěru. Od roku 2009 měla Nadace Partnerství společně s Nadací rozvoje občanské společnosti možnost podpořit 231 projektů v celkové hodnotě přesahující 250 milionů korun ve čtyřech prioritních oblastech.

Za těmito čísly se ukrývá spousta práce zaměstnanců i dobrovolníků podpořených organizací a mnoho příběhů těch, kterým projekty pomohly zlepšit jejich životy.

Některé projekty jsou představeny formou dokumentárních filmů, které v průběhu realizace připravilo studio Epicture. Ke shlédnutí zde zde.

Na oficiálním YouTube kanálu fondu najdete i mnoho dalších videí, která vznikla právě v rámci podpořených projektů.

Pokud se o projektech chcete dozvědět více, doporučujeme publikaci Fond pro nestátní neziskové organizace, která je k dipozici zde.

» Náš projekt KDE SLOVA NESTAČÍ vyhrál a byl podpořen v grantovém programu TESCO

Náš projekt získal finanční podporu v programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Vyhráli jsme díky vaší přízni, které si velmi vážíme.
Cílem projektu je pomoc dětem, které zažily ztrátu někoho blízkého, rozvod rodičů nebo jinou těžkou životní situaci s využitím terapeutického přístupu Sand Tray.
DĚKUJEME!!

Projekt je k nahlédnutí zde.

» Setkání k problematice rozvodových a rozchodových situací rodin a jejich dopadu na děti.

Dne 10. 3. proběhlo na pracovišti AMT centra v Bruntále již šesté setkání soudců a pracovníků opatrovnického soudu Bruntál a dále pracovníků OSPOD Bruntál a Sociálního odboru Rýmařov k problematice rozvodových a rozchodových situací rodin a jejich dopadu na děti. Jako každý rok pracovníci AMT informovali o systému práce s rodinami a ohodnotili spolupráci s jednotlivými subjekty. K problematice proběhla živá diskuze.

» V roce 2017 pokračujeme v nabídce preventivních programů pro školy.

Více informací naleznete zde.

» Dne 29. listopadu se v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě zpívalo a malovalo.

Uskutečnila se zde již tradiční Pěvecká a výtvarná soutěž dětí. Více informací naleznete zde. Pozvánku nalezenete zde. Fotografie si můžete prohlédnout zde a video můžete zhlédnout zde.

» Archiv

Program Fond pro NNO podporuje náš projekt Alternativa - Podané ruce
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt POROZUMĚNÍM K TOLERANCI
Program Fond pro NNO podporuje náš projekt SPOLU TO JDE LÉPE
Alternativa - vzdělávání pro Vás z projektu EU
Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání