Náhradní rodinná péče
Podpora pěstounským rodinám

Podpora pěstounským rodinám

Posláním naší organizace v oblasti náhradní rodinné péče je zajistit dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, život v náhradním rodinném prostředí, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů.

Podpora pěstounským rodinám je poskytována v návaznosti na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti dne 1.1.2013. Od srpna 2016 jsme pověřeni uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče. Navazujeme na zkušenosti práce s pěstounskými rodinami (vzdělávání pěstounů, odborné poradenství a pořádání zážitkových akcí pro děti a pro celé rodiny) z minulých období.

Doprovázení je služba určená rodinám s přijatými dětmi, ale i běžným rodinám, které řeší náročné situace. Tým odborníků (sociální pracovník, terapeuti, psycholog, právník) poskytuje po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče všechny služby vymezené zákonem č. 359/1999 Sb. Služby jsou poskytovány pěstounským i adoptivním rodinám, taktéž v rámci asistovaného kontaktu i rodinám biologickým. Služba se uskutečňuje přímo v domácím prostředí a zahrnuje pravidelné osobní návštěvy klíčového pracovníka - průvodce. Průvodce je s rodinou v úzkém kontaktu a odborně ji provází při výchově svěřených dětí, a také při řešení náročných situací. Rodiče mají možnost konzultovat své otázky a výchovné problémy jak s průvodcem, tak i s dalšími odborníky.

S čím Vám naši pracovníci mohou pomoci?

Služba vždy vychází z aktuálních potřeb každé rodiny, podle aktuálně řešeného problému či situace.

Doprovázení je poskytováno všem náhradním rodinám, které:

 • právě přijaly dítě do své péče a mají zájem o podporu,
 • chtějí preventivně předcházet obtížím a přispívat k harmonizaci rodiny,
 • chtějí pomoci při komunikačních obtížích v rodině s dětmi,
 • přejí si řešit partnerské problémy, přetíženost nebo vyčerpanost,
 • chtějí pomoci přijatému dítěti vyrovnat se s dopady minulosti,
 • případně vyrovnat se se ztrátou nebo nezájmem jejich vlastních rodičů,
 • chtějí poradit, jak komunikovat s biologickými rodiči, jak vychovávat a řešit obtíže dětí jiného etnika aj.

Co je naším cílem

 • Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
 • Náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 • Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 • Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 • Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.