Programy PRO SPOLEČNOST
PROGRAMY PRO SPOLEČNOST

Vzdělávání

Nabídka vzdělávání

Díky dlouholetým zkušenostem s prací v terénu a neustálému sebevzdělávání našich pracovníků můžeme nabídnout semináře s kvalitním obsahem jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky.

V rámci doprovázení pěstounským rodinám DÁLE realizujeme vzdělávání pro pěstouny a v rámci podpory rodin s dětmi nabízíme vzdělávací kurzy pro rodiče.

  • Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost zde
  • Nabídka vzdělávacích seminářů pro odborníky zde

Proběhlo

Konference

23. 3. 2017 proběhla mezinárodní konference na téma sdílení dobrých praxí v sociálním začleňování.

30.03.2016  |  Tisková zpráva

Na konferenci jsme vystoupili se svým příspěvkem a zároveň jsme se inspirovali zkušenostmi a tipy ostatních. Byl to velmi obohacující zážitek.
» více » video

Výcviky

Kulaté stoly

Setkání k problematice rozvodových a rozchodových situací rodin a jejich dopadu na děti.

16.03.2017  |  Tisková zpráva

Dne 10. 3. 2017 proběhlo na pracovišti AMT centra v Bruntále již šesté setkání soudců a pracovníků opatrovnického soudu Bruntál a dále pracovníků OSPOD Bruntál a Sociálního odboru Rýmařov k problematice rozvodových a rozchodových situací rodin a jejich dopadu na děti. Jako každý rok pracovníci AMT informovali o systému práce s rodinami a ohodnotili spolupráci s jednotlivými subjekty. K problematice proběhla živá diskuze.


7.6.2016 proběhlo setkání u kulatého stolu s názvem "Co děti dokáží, když jim dáme příležitost?"

10.06.2016  |  Tisková zpráva

Záměrem byla podpora a rozvoj spolupráce subjektů při vzdělávaní a školní přípravě dětí se sociálním a kulturním znevýhodněním.
» více