Programy PRO DOSPĚLÉ
PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAMY

Probační programy

Cílem Probačního programu K2 je prevence a snižování rizik opakované trestné činnosti a zamezení delikvence.

Posláním Probačního programu K2 je účinná pomoc mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, pomoc je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností, přijetí společenských pravidel a norem, převzetí odpovědnosti za své chování, řešení konfliktů, sebepoznání, rozvoj pracovních návyků a smysluplného zacházení s volným časem.

Probační program je určen klientům ve věku od 15 do 18 let a od 18 do 26 let. První cílovou skupinou jsou mladiství ve věku od 15 do 18 let, kterým byla v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb. uložena výchovná povinnost. Do programu lze zařadit i klienta s opakovanou méně závažnou trestnou činností, s dlouhodobými výchovnými problémy závažného charakteru v rodině či škole (obvykle v péči kurátora pro mládež). Druhou cílovou skupinou jsou mladí dospělí ve věku od 18 do 26 let, kteří mají účast na resocializačních aktivitách zahrnutou v probačním plánu v rámci uloženého probačního dohledu soudem. Programu se mohou dle posouzení pracovníku PMS zúčastnit mladiství v péči PMS Krnov, dle potřeby i mladiství v péči PMS dalších okresů MSK, obzvláště Bruntál.

Při realizaci Probačního programu K2 jsou pracovníci programu v úzké spolupráci také s kurátory pro mládež a kurátorkou pro dospělé tak, aby realizace programu co nejlépe odpovídala potřebám specifické cílové skupiny.

Program je realizován jako individuální práce, která zahrnuje psychologické a sociální poradenství, konzultace s rodinnými příslušníky, zapojení klientů do práce ve skupině.

Účelem projektu je rozvíjet sociální a komunikační dovedností, posilovat kladné rodinné vazby a zlepšit vztah s okolím, rozvíjet nekriminální vzorce chování, sebepoznání, posilovat pracovní návyky a efektivní využití volného času.

Probační program je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality.

Ke stažení (letáky)

Probační program K2 a resocializační program
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.

Kontakty:

EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mgr. Petra Večerková, GSM: +420 608 883 618, e-mail: petra.vecerkova<zavinac>eurotopia.cz

Opava

Bc. Petra Paterová, GSM: +420 734 202 918, e-mail: petra.paterova<zavinac>eurotopia.cz

Krnov, Bruntál

Mgr. Simona Kellerová, GSM: +420 733 532 745, e-mail: simona.kellerova<zavinac>eurotopia.cz