Projekty

Projekt Alternativa – Podané ruce

Projekt byl podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.czO projektu

Projekt Alternativa - Podané ruce byl podpořen v rámci programu Fondu pro NNO, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů částkou 1 858 665 Kč. Realizační doba projektu začala v srpnu 2014, projekt byl ukončen v dubnu 2016 a jeho celkové trvání bylo rozvrženo na 21 měsíců.

Hlavním záměrem našeho projektu byla podpora školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí. Cíl projektu mj. směřuje ke zvýšení připravenosti sociálně a kulturně znevýhodněných dětí a jejich rodičů na vzdělávání v základních školách a na zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí. Záměrem byla také podpora rodin v jejich přirozeném prostředí a poskytování komplexního poradenství rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Projektové aktivity byly realizovány na Opavsku.

Realizátorem projektu byla EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost