Projekty

Projekt ALTERNATIVA

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍHlavním záměrem projektu bylo zlepšit klíčové profesní znalosti a dovednosti sociálních pracovníků, kteří pracují v oblasti práce s rodinou, dětmi a mládeží prostřednictvím komplexní nabídky vzdělávání. Projektové aktivity byly realizovány v Moravskoslezském kraji, konkrétně na Opavsku, Krnovsku a Ostravsku. Projekt byl ukončen v červnu 2014 a jeho celkové trvání je rozvrženo na 23 měsíců.

Realizátorem projektu byla EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí.

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu byly uskutečněny tyto hlavní aktivity:

  • 17 vzdělávacích modulů zaměřených na zkvalitnění teoretické a metodické výbavy v oblasti práce s rodinou, dětmi a mládeží, zlepšení právního povědomí sociálních pracovníků a jejich projektových dovedností,
  • 4 interaktivní semináře - workshopy zaměřené na interkulturní vzdělávání sociálních pracovníků a prevenci předsudků a xenofobie,
  • konference, jejímž záměrem je výměna zkušeností a informací mezi účastníky vzdělávání, síťování pracovníků a organizací a prezentace projektu,
  • vytvoření a distribuce sborníku odborných statí z oblasti sociální práce s rodinou a dětmi.

Cílovou skupinou projektu tvořili sociální pracovníci.

Realizátorem projektu byla EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Souhrnná evaluační zpráva o projektu

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost