Projekty

Projekt Porozuměním k toleranci

Projekt byl podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.czO projektu

Projekt Porozuměním k toleranci byl podpořen v rámci programu Fondu pro NNO, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů částkou 686 436 Kč.

Realizační doba projektu: 1.4.2015 - 31.3.2016, tj. projekt byl realizován po dobu 12 měsíců.

Realizátorem projektu je EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Cílem projektu bylo posílit multikulturní prostředí a zpřístupnit lidem poradenství v oblasti diskriminace a lidských práv prostřednictvím komplexní nabídky aktivit v několika vzájemně propojených rovinách:

1. Zvýšení dostupnosti sociálně-právního poradenství a zlepšení právního povědomí jednotlivců a rodin se sociokulturním znevýhodněním s ohledem na zmírnění diskriminace a porušování práv,

2. Rozvíjení dialogu a příležitostí pro poznávání mezi romskou minoritou a majoritní společností,

3. Podpora interkulturního vzdělávání pomáhajících profesionálů a na školách, prevence předsudků a diskriminace a podpora inkluzivního přístupu.

Cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace následujících aktivit:

  • Nabídkou sociálně právního poradenství
  • Realizací aktivit umožňujících společný dialog a poznání romské minority a majority,
  • Vzděláváním v oblasti multikulturní výchovy, diskriminace a lidských práv
  • Realizací konference

Aktivity byly realizovány v těchto obcích: Opava, Krnov.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost