Projekty

Projekt Spolu to jde lépe

Projekt byl podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.czO projektu

Projekt Spolu to jde lépe byl podpořen v rámci programu Fondu pro NNO, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů částkou 801 791 Kč.

Realizační doba projektu: 1.4.2015 - 31.3.2016, tj. projekt byl realizován po dobu 12 měsíců.

Realizátorem projektu byla EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Hlavním záměrem našeho projektu byla podpora školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, zejména dětí romských. Cíl projektu směřuje ke zvýšení připravenosti sociálně a kulturně znevýhodněných dětí a jejich rodičů na vzdělávání v základních školách, na zvýšení kompetence pedagogických pracovníků všech stupňů škol ve vzdělávání těchto žáků a na zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí.

Záměrem také bylo zvyšování kompetence rodičů při přípravě dětí na školu, podpora rodin v jejich přirozeném prostředí, poskytování poradenství rodinám ohroženým sociálním vyloučením a návazné aktivity, které přispívají k získání sebedůvěry a uznání ve společnosti.

Projektové aktivity byly realizovány na Krnovsku.
Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Publikace: Metodika inkluzivního vzdělávání

Metodický materiál pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a jiné pracovníky podporující proces inkluze v Krnově naleznete ZDE.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost