Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013

 • Hurá do školy - Pomozte dětem! (NROS)
 • Alternativa - podané ruce III - Nadační fond Albert
 • Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Individuální projekt - Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1
 • Probační program K2 - Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Můžeme jít dál - Moravskoslezský kraj (Program rozvoje sociálních služeb)
 • Výchovou k toleranci - Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin)
 • Preventivní programy Opavsko a Krnovsko - Moravskoslezský kraj (Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže)
 • NZDM Modrá kočka, PS Eurotopia - Moravskoslezský kraj (Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb)
 • Můžeme jít dál - Arcelor Mittal
 • Výchovou k toleranci - MŠMT ČR (Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy)
 • Žijeme tu společně - MŠMT ČR (Program na podporu integrace romské komunity)
 • ALTERNATIVA - Podané ruce - Úřad vlády ČR (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2013)
 • Všichni máme šanci - Statutární město Opava (Mimořádná dotace - podpora kulturních akcí ve městě)
 • Alternativa - GG OPVK - Moravskoslezský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2

 • MPSV - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava - dotace na poskytování sociálních služeb

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost