Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014

 • Hurá do školy - Pomozte dětem! (NROS)
 • Alternativa - podané ruce III - Nadační fond Albert
 • Alternativa - podané ruce IV - Nadační fond Albert
 • Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Individuální projekt - Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1
 • Probační program K2 - Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Výchovou k toleranci - Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin)
 • Můžeme jít dál - Arcelor Mittal
 • Výchovou k toleranci - MŠMT ČR (Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy)
 • Žijeme tu společně - MŠMT ČR (Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží)
 • Pomoc rodinám s dětmi - MPSV ČR (Program na podporu rodiny v roce 2014)
 • Všichni máme šanci - Statutární město Opava (Mimořádná dotace - podpora kulturních akcí ve městě)
 • ALTERNATIVA - Podané ruce - Úřad vlády ČR (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2014)
 • Alternativa - GG OPVK - Moravskoslezský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 • Alternativa - Podané ruce - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NROS, Nadace Partnerství a EEA Grants)

 • MPSV - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava - dotace na poskytování sociálních služeb

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost