Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015

 • Alternativa – podané ruce IV – Nadační fond Albert
 • Alternativa – podané ruce V – Nadační fond Albert
 • Individuální projekt – Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Individuální projekt – Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2
 • Probační program K2 a resocializační program pro dospělé – Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci – Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin)
 • Pomoc rodinám s dětmi – Moravskoslezský kraj (Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)
 • Žijeme tu společně II – MŠMT ČR (Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží)
 • Žijeme tu společně – MŠMT ČR (Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy)
 • Můžeme jít dál – MŠMT ČR (Program na podporu integrace romské komunity)
 • Pomoc rodinám s dětmi – MPSV ČR (Program na podporu rodiny)
 • Alternativa – Podané ruce – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Porozuměním k toleranci – Fond pro NNO (1. Lidská práva)
 • Spolu to jde lépe – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Přehlídka a soutěže – SMO (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Letní pobyty pro děti – MV a Město Krnov (Prevence kriminality)
 • Resocializační program MSK – MV a MSK
 • Individuální projekt – Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)

 • MPSV – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Bruntál – dotace na poskytování sociálních služeb

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi
Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II.
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY

ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO
POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO
SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO
ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost