Projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově

Projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O projektu

Název projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Stručná informace o projektu:

Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které pak budou vyrovnávat jejich vzdělaností rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci aktivit na témata daná výzvou - Předškolní vzdělávání a Prevence školního neúspěchu, doplněných o Rozvoj pracovníků ve vzdělávání, prostřednictvím zvyšování jejich klíčových kompetencí v oblasti inkluzívního vzdělávání.

Organizace zapojené do realizace projektu:

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Partnery projektu s finanční účastí jsou: Město KRNOV
Mateřská škola Slunečnice, Krnov
Mateřská škola Karla Čapka, Krnov
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezská diakonie, Krnov
Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2
Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4
Základní škola Krnov, Žižkova 3
Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17
Armáda spásy
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Slezská diakonie
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

Realizace doučování:

Otvírací doba doučovacího klubu:
Pondělí - Pátek od 14:00 - 18:00 h
ČSL armády 43b/808 (první budova za vrátnicí vpravo)

Popis doučování:

Základní aktivitou je podpora vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Doučování probíhá v pracovních dnech, v doučovacím klubu EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Kvalitu doučování garantují lektorky, které dětem pomáhají při zvyšování jejich kompetencí.

Pro děti nabízíme rovněž volnočasové aktivity k smysluplnému trávení volného času.

V rámci projektu také nabízíme poradenského pracovníka, který spolupracuje s rodiči v oblasti inkluzivního vzdělávání, s pedagogickými pracovníky a se zástupci dalších sociálních služeb. Komunikuje s rodiči a podílí na zlepšení školního úspěchu dětí. Koordinuje činnost doučování, pořádá workshopy pro rodiče dětí.

V rámci projektu spolupracujeme zejména se ZŠ Žižkova 3 Krnov a s dalšími projektovými partnery.

Kontakty:

Mgr. Michaela Gašová - doučovací klub EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Tel.: 605 264 796
Email: michaela.gasova<zavinac>eurotopia.cz