Programy PRO DĚTI A MLADÉ
PROGRAMY PRO DĚTI A MLADÉ

Taneční kroužky

Taneční kroužky jsou určeny dětem, které se většinou nezapojují do běžných mimoškolních aktivit, jsou neorganizované nebo navštěvují NZDM. Zaměřujeme se na skupiny dětí, u kterých jsme v uplynulém období zaznamenali potřebnost a poptávku po aktivitách a dále chceme preventivně působit na skupiny dětí ohrožených ve svém vývoji sociálně patologickými jevy. Důležitým dopadem je kvalitní trávení volného času dětí z cílových skupin.

Cílem aktivity je nejen pravidelná spolupráce s dětmi a jejich rodiči, ale také vyhledávání talentů a jejich podpora. Kroužek rozvíjí vlastní činnost dětí a mládeže, což mimo jiným přispívá k získání jejich sebedůvěry a uznání ve společnosti.

Jako důležitou vnímáme také možnost v rámci veřejných vystoupení zprostředkovat veřejnosti kulturní aktivity směřující k uchování kulturního dědictví Romů jako národnostní menšiny a zprostředkovat dětem a mladým lidem z cílových skupin kontakt s vlastní kulturou.

Taneční kroužek pro mladší děti Opava

Vznikl jako návazná aktivita NZDM Klub Modrá kočka, je veden romskou lektorkou - ve spolupráci s pracovníky organizace.

Taneční kroužek New Age Krnov

Vznikl jako návazná aktivita NZDM CARAVAN, je veden romskou lektorkou - ve spolupráci s pracovníky organizace.
Jedná se o svépomocnou aktivitu a přímé zapojení cílových skupin do komunitní práce. Kroužky jsou zaměřeny na výuku a nácvik romských tanců - tradičních, s využitím moderních prvků.
Realizace 1x týdně 2 hodiny, místo realizace NZDM Klub Modrá Kočka Opava a NZDM CARAVAN Krnov.

Kontakty:

Opava

Bc. Eva Grydilová, Dis.
Rybí trh 2, 746 01 Opava
Mobil: 731 613 482
E-mail: eva.stupnova<zavinac>eurotopia.cz, modra.kocka<zavinac>eurotopia.cz

Krnov

Bc. Lucie Plebanová
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov
Mobil: 604 213 995
E-mail: lucie.plebanova<zavinac>eurotopia.cz