Programy PRO DĚTI A MLADÉ
PROGRAMY PRO DĚTI A MLADÉ

Doučování

Doučování je určeno pro děti ze základních škol, kterým rodiče nemohou poskytnout z různých důvodů pomoc při vzdělávání. V programu dětem a mladým lidem poskytujeme systematické a pravidelné doučování a pomoc se školními přípravami. S využitím individuálního přístupu se doučující snaží děti motivovat k vytrvalosti při zdolávání nároků školního vzdělávání a k dalšímu studiu. Snahou programu tak je zajistit nejen doučování, ale zároveň pracovat na změně postoje dětí ke škole jako k instituci a na změně postoje ke vzdělávání obecně.
Důležitou složkou projektu je zapojení rodičů do programu, posílení rodičovských kompetencí při přípravě dětí na školu, prohloubení spolupráce a informovanosti mezi rodiči a učiteli.

O co usilujeme?

 • integraci dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím spolupráce s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí
 • zlepšení školní úspěšnosti dětí a podporu předškolní přípravy dětí

Co děti dokáží, když jim dáme příležitost?

Jaké aktivity nabízíme?

 • pravidelné doučování dětí přímo v rodinách (spolupráce s ZŠ a SŠ v regionu)
 • zapojení rodičů do školní přípravy
 • poradenství při volbě návazného vzdělávání
 • pomoc s přípravou dětí na složení přijímacích zkoušek na SŠ

Doučování dětí a komplexní podpora rodin v oblasti vzdělávání dětí

 • doučování je realizováno v průběhu celého školního roku vždy v odpoledních hodinách, doučujeme převážně přímo v rodinách dětí
 • v případě zájmu ze strany rodičů může doučování probíhat i během letních prázdnin, např. z důvodu přípravy dítěte na opravnou zkoušku
 • práci s rodinami vždy vnímáme jako komplexní, doučování je dílčí součást spolupráce s rodinou
 • při doučování dětí spolupracujeme se školami a se studenty a absolventy sociálních a pedagogických oborů vysokých škol

Konkrétní problémy, kterým "naše" děti čelí zejména při vstupu do školy:

 • Základní hygienické návyky - nemusí být zafixované
 • Komunikační potenciál - malá slovní zásoba
 • Základní poznatky - neznalost barev, čísel, nepoznají zvířátka, předměty
 • Nedostatek času a prostoru na domácí přípravu
 • Nezajištěné základní školní pomůcky
 • Priorita pracovat doma (péče o sourozence) než ve škole
 • Nezvyk na pevný denní režim, řád a aktivity vyžadující dlouhodobé soustředění
 • Neschopnost se samostatně rozhodovat a zodpovídat sám za sebe
 • Nerozvinutá jemná motorika, neznalost kreslení a psaní
 • Jazyková bariéra

Kde doučujeme?

Doučování Opava

Probíhá především v rodinách, spolupracujeme s 10 školami v regionu, doučují tutoři - studenti SŠ, VŠ. Celkem je zapojeno 5 - 8 studentů, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Mgr. Nikola Šachteliová, Zacpalova 27, 746 01 Opava, mobil: 604 380 269, e-mail: nikola.sachteliova<zavinac>eurotopia.cz

Doučování Krnov

Probíhá v rámci spolupráce se Slezskou univerzitou a v rámci Doučovacího klubu Eurotopia (projekt OPVVV). Spolupracujeme se 4 školami v regionu, doučují tutoři - studenti VŠ, je zapojeno 5 studentů, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Pavol Harminc, ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov, mobil: 605 264 796, e-mail: pavol.harminc<zavinac>eurotopia.cz

Doučování Bruntál

Probíhá především v prostorách organizace, spolupracujeme se základními a středními školami v regionu, doučují tutoři - studenti, jsou zapojeni 4 studenti, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Bc. Eliška Hrabalová, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál, mobil: 735 176 094, e-mail: eliska.hrabalova<zavinac>eurotopia.cz

Doučování Město Albrechtice

Probíhá v prostorách bezplatně zapůjčených městem, 4 dny v týdnu v odpoledních hodinách, jsou zapojeni 2-4 tutoři, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Bc. Eliška Hrabalová, mobil: 735 176 094, e-mail: eliska.hrabalova<zavinac>eurotopia.cz

Doučování Jindřichov

Probíhá v prostorách bezplatně zapůjčených obcí, 4 dny v týdnu v odpoledních hodinách, jsou zapojeni 1-2 tutoři, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Bc. Eliška Hrabalová, mobil: 735 176 094, e-mail: eliska.hrabalova<zavinac>eurotopia.cz