EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Kontaktujte nás

info<zavinac>eurotopia.cz
tel. 730 175 094

Najdete nás také

Na Facebooku

Kontakty

Organizace

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost

IČO, registrace:
258 52 345, KOS v Ostravě 23.2.2000, oddíl O, vložka 112

Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Opava, č. ú.: 163 787 899 / 0300

Statutární zástupce:
Mgr. Petra Večerková, ředitelka

Adresa organizace:
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01

Datová schránka:
2t5vajt

Kontakty

Marcela Bonková, SPOLU-Pro rodiny s dětmi v Bruntále
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Mobil: 730 511 337
E-mail: marcela.bonkova<zavinac>eurotopia.cz

Barbora Brhelová, ekonomika, účetnictví, finanční řízení projektů
Mobil: 734 315 983
E-mail: barbora.brhelova<zavinac>eurotopia.cz

Kateřina Curylová, NZDM CARAVAN v Krnově, taneční kroužky
E-mail: katerina.curylova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Regina Černá, SPOLU - Pro rodiny s dětmi v Opavě
Náhradní rodinná péče

Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 737 281 567
E-mail: regina.cerna<zavinac>eurotopia.cz

Marie Dibusová, terénní pracovnice OPVVV Jesenicko, koordinace doučování
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 737 348 343
E-mail: marie.dibusova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Jana Fischerová, regionální vedoucí oblast Opava
Vedoucí AMT centra v Opavě, vedení náhradní rodinné péče

Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 730 892 759
E-mail: jana.fischerova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Michaela Flašková, AMT centrum Opava, Koordinace kulturních akcí
Náhradní rodinná péče

Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 774 063 618
E-mail: michaela.flaskova<zavinac>eurotopia.cz

Petra Fuchsigová, finanční řízení EU projektů
Mobil: 777 109 844
E-mail: petra.fuchsigova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Eva Grydilová, DiS., vedoucí NZDM Klub Modrá kočka v Opavě
Programy pro školy, Komunitní práce v Opavě

Hradecká 16, 746 01 Opava
Mobil: 731 613 482
E-mail: eva.grydilova<zavinac>eurotopia.cz, modra.kocka<zavinac>eurotopia.cz

Pavol Harminc, koordinátor projektu Podpora inkluzivního vzdělání v Krnově, NZDM klub Modrá kočka, komunitní práce v Krnově
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov
Mobil: 605 264 796
E-mail: pavol.harminc<zavinac>eurotopia.cz

Bc. František Hladký, vedoucí náhradní rodinné péče Jesenicko, probační programy
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 739 252 839
E-mail: frantisek.hladky<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Eliška Hrabalová, koordinátor doučování na Bruntálsku a Albrechticku
Projektová pracovnice

Mobil: 735 176 094
E-mail: eliska.hrabalova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Iveta Jančíková, regionální vedoucí oblast Bruntál
Vedoucí SPOLU - Pro rodiny a AMT centra v Bruntále

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Mobil: 730 898 476
E-mail: iveta.jancikova<zavinac>eurotopia.cz

Nicol Janíková, projekt TAP Jesenicko
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 731 167 094
E-mail: nicol.janikova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Lucie Kaplanová Faronová, DiS., vedoucí Poradenského střediska EUROTOPIA v Rýmařově, náhradní rodinná péče
Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov
Mobil: 734 244 455
E-mail: lucie.kaplanova.faronova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Michaela Kapsiová, vedoucí Poradenského střediska EUROTOPIA v Krnově
Mobil: 739 579 763
E-mail: michaela.kapsiova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Barbora Kolková, sociální pracovnice AMT centra v Bruntále
Mobil: 736 128 963
E-mail: barbora.kolkova<zavinac>eurotopia.cz

Renata Koprnová, terénní pracovnice projektu OPVVV Jeseník
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 739 058 136
E-mail: renata.koprnova<zavinac>eurotopia.cz

Nikola Kotková, projektová pracovnice, projekt IMP
IMP

Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 732 983 116
E-mail: nikola.kotkov<zavinac>eurotopia.cz

Bc. David Koukal, regionální vedoucí oblast Jeseník
Náhradní rodinná péče, probační programy

Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 732 866 389
E-mail: david.koukal<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Nikola Kutrová, Poradenské středisko EUROTOPIA v Krnově, koordinace projektu EHP
Mobil: 739 676 929
E-mail: nikola.kutrova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Monika Míšová, náhradní rodinná péče, NZDM Modrá Kočka Opava, IMP
Včasné péče

Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník; Hradecká 16, 746 01 Opava
Mobil: 734 315 984
E-mail: monika.misova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Ivan Olšovec, právník
Mobil: 608 883 619
E-mail: ivan.olsovec<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Petra Paterová, vedoucí Poradenského střediska Eurotopia v Opavě
AMT centrum Opava

Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 734 202 918
E-mail: petra.paterova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Lucie Plebanová, vedoucí NZDM Caravan Krnov
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov
Mobil: 604 213 995
E-mail: lucie.plebanova<zavinac>eurotopia.cz, caravan<zavinac>eurotopia.cz

Předškolní Klub Skřítek Bílá Voda
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 739 082 256
E-mail: katerina.dvorakova<zavinac>eurotopia.cz, denisa.borzova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Barbora Přistálová, vedoucí SPOLU - Pro rodiny s dětmi v Opavě
Náhradní rodinná péče

Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 604 141 533
E-mail: barbora.pristalova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Eva Rovňánková, DiS., náhradní rodinná péče, probační programy
Masarykovo nám. 14, 790 01 Jeseník
Mobil: 739 058 276
E-mail: eva.rovnankova<zavinac>eurotopia.cz

Nikola Salvová, SPOLU-Pro rodiny s dětmi v Bruntále
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Mobil: 735 176 095
E-mail: nikola.salvova<zavinac>eurotopia.cz

Eliška Serafinová, terénní programy Krnov
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov
Mobil: 735 171 001
E-mail: eliska.serafinova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Nikol Šachteliová, koordinátorka doučování v Opavě, NZDM Klub Modrá Kočka Opava, IMP, komunitní práce v Opavě
Hradecká 16, 746 01 Opava
Mobil: 604 380 269
E-mail: nikola.sachteliova<zavinac>eurotopia.cz

Dana Šťuková, projektová činnost a administrativa
E-mail: dana.stukova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Terezie Škrobánková, DiS., Poradenské středisko Opava, Projekt "Náprava vztahů v rodině", Resocializační program
Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 739 250 464
E-mail: terezie.skrobankova<zavinac>eurotopia.cz

Miriam Štefanová, personalistika a mzdy
Mobil: 605 269 960
E-mail: miriam.stefanova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Eva Vaňková, AMT centrum Opava, projekty MAS, potravinová banka
Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mobil: 731 562 298
E-mail: eva.vankova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Petra Večerková
Ředitelka
Mobil: 730 175 094
E-mail: petra.vecerkova<zavinac>eurotopia.cz

Mgr. Lucie Veverková
Projektová pracovnice
Mobil: 731 239 196
E-mail: lucie.veverkova<zavinac>eurotopia.cz

Ing. Pavlína Winklerová, regionální vedoucí oblast Krnov, projektové řízení, AMT centrum Krnov
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov
Mobil: 733 532 745
E-mail: pavlina.winklerova<zavinac>eurotopia.cz

Bc. Tereza Zivčáková, AMT centrum Krnov
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov
Mobil: 739 214 654
E-mail: tereza.zivcakova<zavinac>eurotopia.cz