NZDM Modrá kočka
NZDM Modrá kočka

Podněty a stížnosti

Pokud si chceš na něco týkající se klubu stěžovat, zde najdeš postup, jak to máš udělat.