Programy PRO ŠKOLY
PROGRAMY PRO ŠKOLY

Preventivní programy


Nabídka preventivních programů Preventivní programy pro žáky ZŠ proti rasismu a xenofobii Programy interkulturní výchovy

Jeden preventivní program trvá zpravidla 2 vyučovací hodiny a cena na jednoho žáka je 40 Kč.