Programy PRO SPOLEČNOST
PROGRAMY PRO SPOLEČNOST

Vzdělávání

Nabídka vzdělávání

Díky dlouholetým zkušenostem s prací v terénu a neustálému sebevzdělávání našich pracovníků můžeme nabídnout semináře s kvalitním obsahem jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky.

V rámci doprovázení pěstounským rodinám DÁLE realizujeme vzdělávání pro pěstouny a v rámci podpory rodin s dětmi nabízíme vzdělávací kurzy pro rodiče.

  • Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost
  • Nabídka vzdělávacích seminářů pro odborníky

Proběhlo

Multidisciplinární setkání soudců, sociálních pracovníků a pracovníků AMT center

Multidisciplinární setkání soudců, sociálních pracovníků a pracovníků AMT center

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Dne 29. března 2019 se uskutečnilo setkání pracovníků AMT center, pracovníků Okresního soudu Bruntál a pracovníků Orgánu sociálně právní ochrany dětí a rodiny Městského úřadu Bruntál a Městského úřadu Rýmařov. Setkání bylo realizováno za účelem reflexe poskytovaných služeb rodinám v rozvodové/rozchodové nebo porozvodové/porozchodové situaci a účastnilo se jej 22 pracovníků pracujících s rodinami v rozvodu/rozchodu nebo v porozvodové/porozchodové situaci.
» více

Na podzim pokračujeme pořádání seminářů pro rodiče na Krnovsku

Na podzim pokračujeme pořádání seminářů pro rodiče na Krnovsku

22.11.2018  |  Tisková zpráva

Seminář Porozumění dítěti, jeho potřebám a motivace dítěte byl zaměřen na hlubší porozumění potřebám dítěte, jeho motivaci a pohodu v rámci rodinného systému. Proběhl v rámci projektu Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi.
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

7.6.2016 proběhlo setkání u kulatého stolu s názvem "Co děti dokáží, když jim dáme příležitost?"

10.06.2016  |  Tisková zpráva

Záměrem byla podpora a rozvoj spolupráce subjektů při vzdělávaní a školní přípravě dětí se sociálním a kulturním znevýhodněním.
» více


23. 3. 2017 proběhla mezinárodní konference na téma sdílení dobrých praxí v sociálním začleňování.

30.03.2016  |  Tisková zpráva

Na konferenci jsme vystoupili se svým příspěvkem a zároveň jsme se inspirovali zkušenostmi a tipy ostatních. Byl to velmi obohacující zážitek.
» více » video