Programy PRO DOSPĚLÉ
PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Aktuality

Uzavřeli jsme spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity

Uzavřeli jsme spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity

09.08.2020  |  Tisková zpráva

V květnu jsme uzavřeli MEMORANDUM o spolupráci a partnerství s FSS OU, a to v oblasti odborného praktického vzdělávání a realizace aplikovaného výzkumu. Této spolupráce si velmi vážíme. Úplně znění Memoranda je zde.
» více

Ve spolupráci se Slezskou univerzitou publikujeme

Ve spolupráci se Slezskou univerzitou publikujeme

27.03.2020  |  Tisková zpráva

V roce 2019 jsme se aktivně účastnili II. ročníku mezinárodního kulatého stolu na téma "Partnerské násilí vůči expartnerovi". Recenzovaný sborník s našimi příspěvky najdete v příloze - přejeme inspirativní čtení!
» sborník

Otevíráme Centrum podpory pro občany v Rýmařově

Otevíráme Centrum podpory pro občany v Rýmařově

22.11.2019  |  Tisková zpráva

EUROTOPIA.CZ, o. p. s. zahajuje dne 18. 11. 2019 Centrum podpory pro občany v Rýmařově. Obyvatelé města Rýmařov se mohou bezplatně poradit v oblasti finanční a dluhové, v oblasti pracovněprávních vztahů, v oblasti bydlení, v oblasti sociálního zabezpečení nebo v oblasti rodinných a mezilidských vztahů. Každé třetí pondělí bude klientům k dispozici bezplatně také právník. Zájemci nás najdou na adrese Sokolovská 29, Rýmařov v prvním patře každé liché pondělí od 13 do 17 hodin. V případě potřeby mohou zájemci volat Marcele Bonkové na tel: 730 511 337.
» více

Terénní programy aneb most k překonávání překážek

Terénní programy aneb most k překonávání překážek

04.08.2019  |  Tisková zpráva

Terénní programy jsou určeny pro osoby z Krnova a okolí, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Služba nabízí komplexní pomoc při řešení sociálních problémů a je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů. Podívejte se společně s námi co je u nás nového.
» více

Mapa dluhových poraden

Jak přežít dluhy

24.04.2019  |  Tisková zpráva

Jak přežít dluhy.cz je projektem Společnosti Člověk v tísni. Jeho primárním cílem je zjednodušit cestu dlužníků k místu, kde se jim dostane pomoci a rady při hledání řešení jejich svízelné životní situace. Dnes se více než 830.000 lidí nachází v exekuci, přičemž na téměř polovinu z nich jsou uvaleny minimálně čtyři exekuce. Více než 50 % všech exekucí se vztahuje na pohledávky nižší než 10 tisíc korun. V rámci projektu byla vytvořena síť ověřených dluhových poraden, které nabízejí kvalitní služby a my jsme její součástí!

Více o projektu a vyhledávání v Mapě dluhových poraden najdete zde:
https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden

» archiv aktualit