Programy PRO ŠKOLY
PROGRAMY PRO ŠKOLY

Programy PRO ŠKOLY

Při práci s třídními kolektivy pracujeme podle konkrétních potřeb školy a kolektivu žáků.

Lekce jsou v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro počet frekventantů do 30 (zpravidla 1 školní třída), programy jsou návazné jak v jednotlivém roce, tak vertikálně v jednotlivých ročnících.

Programy jsou obvykle realizovány dopoledne v prostorách příslušné školy - třídy.

Programy jsou pro všechny věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ.

Na zajištění programů se podílejí vždy dva pracovníci, organizace má k dispozici zkušený lektorský tým, který tvoří speciální pedagog, pedagog, psychoterapeut a sociální pracovníci s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží.

Pracujeme interaktivní formou a využíváme tyto formy práce:

  • řízená diskuse,
  • skupinová práce,
  • hra,
  • výtvarné techniky,
  • psychodrama,
  • modelování situací,
  • nácvik sociálních dovedností a další.

Cena programů je stanovena na základě vzájemné dohody.

Při realizaci programu je pro nás velmi důležitá spolupráce s třídním učitelem, případně s dalšími pedagogy. Po ukončení programu vítáme možnost konzultací s pedagogy, kdy společně hledáme další možnosti jak pokračovat v práci se třídou.

Pokud v rámci programů vznikne potřeba hlubší spolupráce s třídním kolektivem, zajišťujeme po dohodě se školou intervenční programy vedené odborníkem (ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem, případně školním psychologem) zaměřené na řešení konkrétních situací v kolektivu žáků.

Aktuality

Jak letos proběhly adaptační programy

Jak letos proběhly adaptační programy

23.10.2021  |  Tisková zpráva

» více

Moravskoslezský kraj

Tudy cesta nevede - preventivní programy pro školy

28.07.2021  |  Tisková zpráva

S koncem školního roku došel do svého cíle projekt podpořený z rozpočtu Moravskoslezského kraje "Tudy cesta nevede - preventivní programy pro školy".
» více

DOUČOVÁNÍM pomáháme dětem mít učivo „v malíku“

DOUČOVÁNÍM pomáháme dětem mít učivo „v malíku“

07.08.2020  |  Tisková zpráva

V prostorách EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Krnově, Městě Albrechticích, Jindřichově a Bruntále pravidelně probíhá doučování žáků od 1. do 9. tříd, ale také studentů prvního ročníku středních škol, ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Výhodou našich doučovacích klubů je, že se každému žákovi individuálně věnuje jeden doučující pracovník, který mu pomáhá s obtížným učivem. Pro naše žáky jsou také v průběhu školního roku a o prázdninách organizovány vzdělávací výlety. A aby doučování mohlo být poskytováno kvalitně, dbáme také na pravidelné vzdělávání našich doučujících v rámci tematicky zaměřených workshopů. Zajímá vás, jak to celé funguje? Čtěte dále - rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.
» více

První období realizace ŠABLON je za námi a jedeme dál!

První období realizace ŠABLON je za námi a jedeme dál!

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Naše organizace se zapojila od Šablon v rámci projektu OPVVV. Ty začaly 1. 9. 2019 a končí v roce 2022. Jak se nám daří zjistíte v příloze.
» více

Online doučování získalo mezi dětmi značnou popularitu

Online doučování získalo mezi dětmi značnou popularitu

21.04.2020  |  Tisková zpráva

Můžeme říci, že se naše doučovací kluby osvědčily a jsou velmi prospěšné a oblíbené díky individuálnímu doučování, přátelskému přístupu, pochopení a ocenění. V průběhu března 2020 došlo k neočekávaným změnám v důsledku rozhodnutí vlády ČR o uzavření škol a s touto novou situací muselo v doučovacích klubech dojít ke změnám. Rodinám s žáky, které doučujeme, byla nabídnuta možnost individuálního doučování přes internet.
» více

» archiv aktualit