Projekt Klíče pro rodinu

Projekt "Klíče pro rodinu" - koordinovaná spolupráce s rodinami

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

"Klíče pro rodinu" - koordinovaná spolupráce s rodinami, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006444.

Vzdělávací a osvětové aktivity

  • Seminář Aktuální otázky ve výchově péči o děti
    Více informací naleznete zde.
  • EUROTOPIA.CZ, o.p.s. nabízí pomoc a podporu rodinám se sociokulturním znevýhodněním a rodinám ohroženým sociálním vyloučením
    Více informací naleznete zde.
  • Seminář Porozumění dítěti, jeho potřebám a motivace dítěte
    Více informací naleznete zde.