Projekt Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku

Projekt Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku, CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_263/0007220.

Tiskové zprávy

  • Tisková zpráva - EUROTOPIA.CZ, o. p. s., poskytuje služby rodinám a jednotlivcům na Vítkovsku
    Více informací naleznete zde.