Projekt Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

Projekt Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007544.

Tiskové zprávy

  • Tisková zpráva - EUROTOPIA.CZ, o. p. s., rozšiřuje nabídku poradenských a aktivizačních služeb pro rodiny i jednotlivce
    Více informací naleznete zde.