Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016

 • Alternativa – podané ruce VI – Nadační fond Albert
 • Pomoc rodinám s dětmi – Nadační fond Albert
 • Probační program K2 a resocializační program pro dospělé – Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci – Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin)
 • Pomoc rodinám s dětmi – Moravskoslezský kraj (Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)
 • Žijeme tu společně – MŠMT ČR (Program na podporu integrace romské komunity – II. kolo)
 • Pomoc rodinám s dětmi 2016 – MPSV ČR (Program na podporu rodiny)
 • Společnou cestou – ČT a NROS (Pomozte dětem!)
 • Alternativa – Podané ruce – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Porozuměním k toleranci – Fond pro NNO (1. Lidská práva)
 • Spolu to jde lépe – Fond pro NNO (3. Sociální inkluze)
 • Společnou cestou – Nadace VIA (Regionální fond rozvoje souSedíme si)
 • Společnou cestou – Úřad vlády ČR (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2016)
 • Letní aktivity pro děti z krnovských sociálně vyloučených lokalit – MV a Město Krnov (Program prevence kriminality)
 • Resocializační program MSK 2016 – MV a MSK (Program prevence kriminality)
 • Zkus to jinak – Město Krnov (Prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci 2016 – SMO (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Ukaž co umíš – SMO (Prevence kriminality)
 • Individuální projekt – Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji)
 • Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově – OP VVV
 • Opravy v NZDM Caravan – Moravskoslezský kraj (Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016)

 • MPSV – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Bruntál – dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Rýmařov – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál
 • Město Město Albrechtice – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Krnov
 • Město Vítkov – dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Dialogem ke vzájemnému porozumění
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY »