Projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

 • Společnou cestou IV. - Úřad vlády (Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2019)
 • Místo, kde žijeme II. - Moravskoslezský kraj (Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách na rok 2019)
 • Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Společný rozvoj inkluze v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Společnou cestou - podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi - Operační program zaměstnanost
 • Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II - Operační program zaměstnanost
 • Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku - Operační program zaměstnanost
 • Klíče pro rodinu - Operační program zaměstnanost
 • Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku - Operační program zaměstnanost
 • Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska - Operační program zaměstnanost
 • Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP) - Operační program zaměstnanost
 • Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci - Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019)
 • Podpora dětí v NRP - Nadace rozvoje občanské společnosti - Fond Jarmily Schulzové
 • Alternativa - podané ruce IX. - Nadační fond Albert
 • Společně to zvládneme - Nadační fond Tesco
 • Výchovou k toleranci - MŠMT (Dotační program na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019)
 • Náprava vztahů v rodině II. - Ministerstvo spravedlnosti (Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody)
 • Alternativa - Podané ruce - Město Bruntál (Program v oblasti sociální a sociální prevence)
 • Klíče pro rodinu - Nadace rozvoje občanské společnosti + ČT (Pomozte dětem! - 20. ročník)
 • Můžeme jít dál - MŠMT (Program na podporu integrace romské menšiny v roce 2019)
 • Napříč dobrodružstvím - Statutární město Opava (Prevence kriminality)
 • Všichni máme šanci - Statutární město Opava (Podpora kulturních akcí ve městě)
 • Zažijme to spolu - Město Krnov (Program prevence kriminality)
 • Na jedné lodi - ČSOB pomáhá regionům
 • Prázdniny v přírodě pro děti - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (Obyčejný život)
 • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v Moravskoslezském kraji
 • MPSV - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Krnov - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Statutární město Opava - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Bruntál - dotace na poskytování sociálních služeb
 • Město Rýmařov, město Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Bruntál a SPOLU - Pro rodiny s dětmi Bruntál
 • Město Albrechtice - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Krnov
 • Město Vítkov a Město Kravaře - dotace na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava
 • Společně to zvládneme - Olomoucký kraj (Program podpora prorodinných aktivit)
 • Probační program K2 - Olomoucký kraj (Program podpora prevence kriminality)
 • Vzdělávání pro pěstouny - město Jeseník (Veřejná zakázka)
 • Všichni máme šanci - Ministerstvo kultury (Program integrace příslušníků romské menšiny)
 • Zkvalitnění dostupnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionu Opavska - Moravskoslezský kraj (Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019)
 • Všichni máme šanci - Moravskoslezský kraj (Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019)
 • Zdravá rodina - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019)
 • Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019)
 • Pomoc rodinám s dětmi v Krnově - Moravskoslezský kraj (Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019)

PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Pomoc rodinám s dětmi

Cílem projektu je snaha přispět ke komplexnějšímu pohledu a přístupu k řešení rozvodové, rozchodové a porozvodové, porozchodové problematiky rodin se zaměřením na celkovou problematiku rodinného systému. Projekt se zaměřuje na podporu komunikace ve vztahu mezi rodiči, rodiči a dětmi a při vytváření dohod v oblasti řešení rozchodové, rozvodové či porozvodové, porozchodové situace. Rodinám rozšiřuje povědomí o možnostech konsolidace jejich tíživé rodinné situace. Projekt se věnuje řešení situací souvisejících s rozpadem rodiny. Zahrnuje komplex služeb poradenství, asistence u předávání dítěte a u styku rodiče s dítětem, rodinné mediace a rodinné terapie, případně právní poradenství zaměřené na rodiny řešící situaci rozvratu. V rámci projektu bylo celkem podpořeno 30 rodin.

Náprava vztahů v rodině II.

Projekt "Náprava vztahů v rodině II." je návazným projektem "Nápravy vztahů". Cílem projektu, který byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti, je zlepšení vztahů mezi rodinnými příslušníky a osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, poskytnutí pomoci a podpory po propuštění a následné znovu začlenění do společnosti. Projekt probíhal ve spolupráci s Věznicí a ÚVZD Opava. Prostřednictvím cílené, komplexní a odborné práce s odsouzenými tak lze předcházet opětovnému vzniku protiprávního jednání, které je ku prospěchu celé společnosti. Projekt je zaměřen na dospělé osoby ve výkonu trestu nebo s uloženým alternativním trestem a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem pracovat na nápravě a obnově narušených rodinných vztahů a zaměřit se na řešení svých existenčních potřeb, jako je dluhová problematika, bydlení, vyřízení zdravotní péče apod. V roce 2019 bylo do projektu zapojeno 35 odsouzených a jejich rodinní příslušníci.

Společně to zvládneme

Cílem projektu je podpora náhradních rodin v jejich fungování, projekt rozvíjí participativní metody při práci s rodinami. Aktivity projektu jsou plánované tak, abychom dokázali předcházet situacím, které rodiny s dětmi ohrožují, a které podporují autonomii rodin a spolupráci subjektů.

Napříč dobrodružstvím

Projekt, který podpořil Magistrát města Opavy v rámci programu prevence kriminality města Opavy. V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili 3 aktivity pro opavské děti a mládež ve věku od 6 - 15 let ohrožené sociálním vyloučením, rizikovým chováním a delikvencí. Jednalo se o cílené zážitkové programy, v rámci kterých si děti vytvářely nové praktické a vztahové zkušenosti, rozvíjely řadu dovedností a klíčových kompetencí. Celkem bylo podpořeno 52 dětí.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Dialogem ke vzájemnému porozumění
Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

UZAVŘENÉ PROJEKTY »