Projekty

Aktuality

Vstříc novým zážitkům

Vstříc novým zážitkům

19.07.2021  |  Tisková zpráva

» více

Všichni máme šanci 2021

Všichni máme šanci 2021

07.07.2021  |  Tisková zpráva

V roce 2021 nás podpořilo Ministerstvo kultury v rámci dotačního programu "Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR".
» více

Podpora školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči

Podpora školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči

13.05.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni Nadací Terezy Maxové, která nám poskytla nadační příspěvek na realizaci projektu, který se svými aktivitami zaměřuje na realizaci doučování v náhradní rodinné péči.
» více

Projekt Společnými silami k dialogu - Úřad vlády

Projekt Společnými silami k dialogu - Úřad vlády

10.05.2021  |  Tisková zpráva

V dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021 bylo rozhodnuto o přidělení dotace na projekt "Společnými silami k dialogu".
» více

Projekt Společnými silami k dialogu - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Projekt Společnými silami k dialogu - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

10.05.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce 2021 nám byl podpořen projekt z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
» více

Podporuje nás Statutární město Opava

Podporuje nás Statutární město Opava

19.04.2021  |  Tisková zpráva

Statutární město Opava je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve městě provozuje. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu SMO také v rámci tří dalších dotačních programů: Program Kultura 2021, Program Prevence kriminality 2021, Program Životní prostředí a EVVO 2021
» Projekt "Všichni máme šanci" » Projekt "Společně k zážitkům" » Projekt "Klub malých zahradníků II"

Podporuje nás město Krnov

Podporuje nás město Krnov

19.04.2021  |  Tisková zpráva

Město Krnov je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve městě provozuje. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu města Krnov také v rámci dotačního programu Prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2021.
» Projekt "Vstříc novým zážitkům"

V roce 2021 pokračujeme v realizaci projektů podpořených Moravskoslezským krajem

V roce 2021 pokračujeme v realizaci projektů podpořených Moravskoslezským krajem

13.04.2021  |  Tisková zpráva

I v letošním roce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem realizujeme řadu projektů. Vzájemné spolupráce si velmi vážíme, s konkrétními projekty se seznamte v přílohách. Za podporu děkujeme!
» Tudy cesta nevede II » Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále » Pomoc rodinám s dětmi v Krnově » Probační program K2 a resocializační program » Tudy cesta nevede » Zdravá rodina » Klíče pro rodinu » Společnými silami k dialogu » Zkvalitnění dostupnosti Terénních programů Eurotopia v regionu Krnovska

Projekt Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2021 i letos získal podporu v programu RODINA vyhlášeném MPSV ČR

Projekt Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2021 i letos získal podporu v programu RODINA vyhlášeném MPSV ČR

13.04.2021  |  Tisková zpráva

Projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny prostřednictvím komplexu aktivit.
» více

Mondelez International

Mondelez International - projekt "Společně to zvládneme"

13.04.2021  |  Tisková zpráva

Pro rok 2021 jsme získali finanční dar z druhého kola grantového programu společnosti Mondelez International v České republice a na Slovensku na projekt: "Společně to zvládneme"
» více

ČSOB Pomáhá regionům

ČSOB Pomáhá regionům - projekt "Společně to zvládneme"

13.04.2021  |  Tisková zpráva

Pro rok 2021 jsme získali finanční dar na projekt v rámci programu "ČSOB pomáhá regionům 2020 - podzimní výzva".
» více

JUSTICE.CZ

Projekt "Náprava vztahů v rodině" pokračuje již čtvrtým rokem

13.04.2021  |  Tisková zpráva

V roce 2021 pokračujeme v aktivitách projektu "Náprava vztahů v rodině" díky podpory Ministerstva spravedlnosti. Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se od roku 2018 věnuje práci s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinami. Tato potřeba řešit vztahy mezi partnery a rodinnými příslušníky odsouzených žen a mužů vyplynula z vzájemných diskusí mezi naší organizací, Probační a mediační službou a Věznicí a ÚPVZD Opava.
» více

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert - projekt "Společně to zvládneme"

13.04.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni nadačním fondem Albert, který nám poskytl nadační příspěvek na podporu projektu s názvem "Společně to zvládneme".
» více

Nadace Albatros

Projekt Včas a akorát

13.04.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni Nadací Albatros, která nám poskytla nadační příspěvek na realizaci projektu s názvem Včas a akorát, který se svými aktivitami zaměřuje na zajištění včasné péče pro děti ze sociálně vyloučeného, sociálním vyloučením ohroženého nebo kulturně odlišného prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče.
» více

Projekt Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2020 i letos získal podporu v programu RODINA vyhlášeném MPSV ČR

Projekt Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2020 i letos získal podporu v programu RODINA vyhlášeném MPSV ČR

08.08.2020  |  Tisková zpráva

Projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny, a to prostřednictvím komplexu aktivit poradenské pomoci ohroženým rodinám, zapojení participativních metod práce a aktivizačních a nácvikových činností v rámci interaktivních seminářů a tréninkových pobytů. Projekt vychází z potřeb rodin s dětmi v regionech Opavska, Krnovska a Bruntálska a navazuje na projekt realizovaný v předchozím období. Více informací o projektu přinášíme v příloze.
» více

Rychlá pomoc rodinám s dětmi

Rychlá pomoc rodinám s dětmi

07.08.2020  |  Tisková zpráva

Nadace České spořitelny pomáhá rodinám s dětmi v rámci projektu "Rychlá pomoc". Jedná se o reakci na celospolečenskou krizi způsobenou pandemií COVID-19, která zanechala na rodinách s dětmi sociálně-ekonomické a psychické dopady. Děkujeme za včasnou a rychlou pomoc!
» více

I v letošním roce nás podpořil Olomoucký kraj

I v letošním roce nás podpořil Olomoucký kraj

08.08.2020  |  Tisková zpráva

I v roce 2020 ve spolupráci s Olomouckým krajem realizujeme několik projektů. Vzájemné spolupráce si velmi vážíme, s konkrétními projekty se seznamte v přílohách. Za podporu děkujeme!
» Probační program K2 » Prorodinné aktivity

V roce 2020 pokračujeme v realizaci projektů podpořených Moravskoslezským krajem

V roce 2020 pokračujeme v realizaci projektů podpořených Moravskoslezským krajem

08.08.2020  |  Tisková zpráva

I v letošním roce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem realizujeme řadu projektů. Vzájemné spolupráce si velmi vážíme, s konkrétními projekty se seznamte v přílohách. Za podporu děkujeme!
» Klíče pro rodinu » Místo kde žijeme III. » Pomoc rodinám s dětmi v Krnově » Probační program K2 » Zdravá rodina

Projekt Pomoc rodinám s dětmi v Krnově pokračuje i v roce 2020

Projekt Pomoc rodinám s dětmi v Krnově pokračuje i v roce 2020

08.08.2020  |  Tisková zpráva

Cílem projektu je přispět k prevenci problémů rodin, zamezit vzniku a rozvoji konfliktních situací a jejich dopadů, zabránit rozvoji sociálně patologických jevů u dětí a u dospělých, podpořit zdravý životní styl v rodinách - zdravé prožívání a psychické zdraví v rodinách.
» leták » tisková zpráva

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II. byl úspěšně ukončen

Projekt Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II. byl úspěšně ukončen

08.08.2020  |  Tisková zpráva

Projekt byl zaměřen na podporu a pomoc osobám (a jejich rodinám či blízkým), které se dopustily protiprávního jednání nebo opouštějí zařízení pro výkon trestu odnětí svobody. Odborné poradenství probíhalo v rámci dvou souběžných programů - Probačního a Resocializačního program. Od počátku projektu bylo v rámci Probačního programu podpořeno celkem 22 osob, z toho 21 osob přesáhlo hranici 40 hodin podpory. Celková míra podpory přesáhla 900 hodin za celé období realizace projektu. V rámci Resocializačního programu bylo od počátku projektu podpořeno celkem 50 osob.

Zajímá Vás jak projekt probíhal? Více přinášíme v příloze.
» více

Společnou cestou

Společnou cestou

08.08.2020  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové, která nám poskytla nadační příspěvek na podporu projektu s názvem Společnou cestou. Projekt navazuje na aktivity realizované organizací v roce 2017, 2018 a 2019. Jedná se o zkušenosti s realizací komunitní práce v SVL na Vrchlického ulici v Krnově, kde probíhá s obyvateli komunitní práce.
» více

Projekt Klíče pro rodinu nabízí pomoc a podporu rodinám

Projekt Klíče pro rodinu nabízí pomoc a podporu rodinám

08.08.2020  |  Tisková zpráva

Od roku 2017 realizujeme na Krnovsku projekt "Klíče pro rodinu", který se v srpnu 2019 přehoupl do své druhé poloviny. Aktivity projektu využívají rodiny z národnostních menšin, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené a osamělí rodiče pečující o děti.
V rámci první poloviny projektu bylo podpořeno celkem 190 osob, které využily neuvěřitelných 2 000 hodin individuální podpory ve formě sociálního poradenství, aktivizačních činností, odborného pedagogického poradenství, právního poradenství, psychologického poradenství, mediačních a rodinných konzultací.
» více

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi  byl úspěšně ukončen

Projekt Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi byl úspěšně ukončen

08.08.2020  |  Tisková zpráva

Cílem Centra komplexní poradenské pomoci byla prevence sociálního vyloučení rodin a zamezení jejich destabilizace. Za období realizace projektu duben 2017 až březen 2020 využilo nabídky poradenství a podpory více než 300 rodin. Zajímá Vás jak projekt probíhal? Více přinášíme v příloze.
» více

Máte problémy s dluhy a se ztrátou bydlení? Pomůžeme Vám!

Máte problémy s dluhy a se ztrátou bydlení? Pomůžeme Vám!

07.08.2020  |  Tisková zpráva

S podporou Evropského sociálního fondu v rámci projektu TAP Jesenicko - Řešení bydlení a zadluženosti (CZ.03.2.60/0.0/016_052//0015994) poskytujeme na Jesenicku pomoc v oblasti dluhů, exekucí, stabilizaci a vyhledávání bydlení, možnosti finančního vzdělávání. Kontaktujte nás!
» více

První období realizace ŠABLON je za námi a jedeme dál!

První období realizace ŠABLON je za námi a jedeme dál!

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Naše organizace se zapojila od Šablon v rámci projektu OPVVV. Ty začaly 1. 9. 2019 a končí v roce 2022. Jak se nám daří zjistíte v příloze.
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Probační program K2 a resocializační program v roce 2020

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Probační program K2 a resocializační program pokračuje již osmým rokem. Cílem Probačního programu K2 a resocializačního programu je prevence a snižování rizik opakované trestné činnosti, zamezení delikvence, motivace k reintegraci klienta a komplexní podpora.
» více

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

"Náprava vztahů v rodině" pokračuje již třetím rokem

21.04.2020  |  Tisková zpráva

Problémy s partnery nebo dětmi mají také odsouzené ženy, které si svůj trest odpykávají ve Věznici a ÚVZD v Opavě. K těmto problémům často řeší nedostatečný nebo žádný kontakt se svou rodinou. To je jen drobet toho, s čím jsme schopni jim už tři roky pomoci. Vše je možné díky "Nápravě vztahů v rodině", ojedinělého programu v rámci republiky pracující s odsouzenými ženami a muži za finanční podpory ministerstva spravedlnosti.
» více


Dále si o rozvoji restorativní praxe ve Věznici a ÚPVZD v Opavě, kde spolupůsobíme, můžete více přečíst zde:
https://www.vscr.cz/veznice-a-uvzd-opava/novinky/rozvoj-restorativni-praxe-v-nasi-veznici/

V Opavě už jezdíme novým služebním autem!

V Opavě už jezdíme novým služebním autem!

09.01.2020  |  Tisková zpráva

Díky projektu Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu zvýšení kvality poskytování sociálních služeb poskytovaném v Moravskoslezském kraji na rok 2019, jsme dne 18. 11. 2019 uzavřeli kupní smlouvu a dne 4. 12. 2019 jsme převzali vozidlo značky ŠKODA, model Fabia.

Prostřednictvím projektu zkvalitníme dostupnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pořízením osobního automobilu tak zvýšíme dostupnost služby klientům sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénu.
» více


V Opavě už jezdíme novým služebním autem!V Opavě už jezdíme novým služebním autem!V Opavě už jezdíme novým služebním autem!V Opavě už jezdíme novým služebním autem!

» archiv aktualit

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Dialogem ke vzájemnému porozumění
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY »