Projekty

Aktuality

Norway grants

Projekt "Cesta k porozumění"

20.01.2022  |  Tisková zpráva

EUROTOPIA se stala partnerem projektu "Cesta k porozumění", který je zaměřen na posílení inkluze a postavení Romů a zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou v regionu Vítkovska. Realizátorem projektu je Centrum inkluze o.p.s.
» více

Nadace OSF

Projekt "PROFI organizace - chceme jít dál"

26.10.2021  |  Tisková zpráva

V rámci grantové výzvy "Budování kapacit organizací z Platformy pro včasnou péči" byl Nadací OSF podpořen také náš projekt.
» více

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Grantový program "Vy rozhodujete, my pomáháme"

17.09.2021  |  Tisková zpráva

V rámci 9. kola grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" jsme získali pro rok 2021 nadační příspěvek.
» více

Nadační fond Albert

Prázdninová sportovní výzva nadačního fondu Albert

17.09.2021  |  Tisková zpráva

V průběhu léta jsme se s dětmi zapojili do prázdninové sportovní výzvy nadačního fondu Albert. Výzva spočívala ve sbírání kilometrů pohybem.
» více

Vstříc novým zážitkům

Vstříc novým zážitkům

19.07.2021  |  Tisková zpráva

» více

Všichni máme šanci 2021

Všichni máme šanci 2021

07.07.2021  |  Tisková zpráva

V roce 2021 nás podpořilo Ministerstvo kultury v rámci dotačního programu "Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR".
» více

Podpora školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči

Podpora školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči

13.05.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni Nadací Terezy Maxové, která nám poskytla nadační příspěvek na realizaci projektu, který se svými aktivitami zaměřuje na realizaci doučování v náhradní rodinné péči.
» více

Projekt Společnými silami k dialogu - Úřad vlády

Projekt Společnými silami k dialogu - Úřad vlády

10.05.2021  |  Tisková zpráva

V dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021 bylo rozhodnuto o přidělení dotace na projekt "Společnými silami k dialogu".
» více

Projekt Společnými silami k dialogu - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Projekt Společnými silami k dialogu - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

10.05.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce 2021 nám byl podpořen projekt z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
» více

Podporuje nás Statutární město Opava

Podporuje nás Statutární město Opava

19.04.2021  |  Tisková zpráva

Statutární město Opava je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve městě provozuje. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu SMO také v rámci tří dalších dotačních programů: Program Kultura 2021, Program Prevence kriminality 2021, Program Životní prostředí a EVVO 2021
» Projekt "Všichni máme šanci" » Projekt "Společně k zážitkům" » Projekt "Klub malých zahradníků II"

Podporuje nás město Krnov

Podporuje nás město Krnov

19.04.2021  |  Tisková zpráva

Město Krnov je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve městě provozuje. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu města Krnov také v rámci dotačního programu Prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2021.
» Projekt "Vstříc novým zážitkům"

V roce 2021 pokračujeme v realizaci projektů podpořených Moravskoslezským krajem

V roce 2021 pokračujeme v realizaci projektů podpořených Moravskoslezským krajem

13.04.2021  |  Tisková zpráva

I v letošním roce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem realizujeme řadu projektů. Vzájemné spolupráce si velmi vážíme, s konkrétními projekty se seznamte v přílohách. Za podporu děkujeme!
» Most k porozumění » Tudy cesta nevede II » Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále » Pomoc rodinám s dětmi v Krnově » Probační program K2 a resocializační program » Tudy cesta nevede » Zdravá rodina » Klíče pro rodinu » Společnými silami k dialogu » Zkvalitnění dostupnosti Terénních programů Eurotopia v regionu Krnovska

Projekt Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2021 i letos získal podporu v programu RODINA vyhlášeném MPSV ČR

Projekt Zdravá rodina - Pomoc rodinám s dětmi 2021 i letos získal podporu v programu RODINA vyhlášeném MPSV ČR

13.04.2021  |  Tisková zpráva

Projekt je zaměřen na podporu služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně podpory směřující ke stabilizaci rodin a obnovení narušených funkcí rodiny prostřednictvím komplexu aktivit.
» více

Mondelez International

Mondelez International - projekt "Společně to zvládneme"

13.04.2021  |  Tisková zpráva

Pro rok 2021 jsme získali finanční dar z druhého kola grantového programu společnosti Mondelez International v České republice a na Slovensku na projekt: "Společně to zvládneme"
» více

ČSOB Pomáhá regionům

ČSOB Pomáhá regionům - projekt "Společně to zvládneme"

13.04.2021  |  Tisková zpráva

Pro rok 2021 jsme získali finanční dar na projekt v rámci programu "ČSOB pomáhá regionům 2020 - podzimní výzva".
» více

JUSTICE.CZ

Projekt "Náprava vztahů v rodině" pokračuje již čtvrtým rokem

13.04.2021  |  Tisková zpráva

V roce 2021 pokračujeme v aktivitách projektu "Náprava vztahů v rodině" díky podpory Ministerstva spravedlnosti. Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se od roku 2018 věnuje práci s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinami. Tato potřeba řešit vztahy mezi partnery a rodinnými příslušníky odsouzených žen a mužů vyplynula z vzájemných diskusí mezi naší organizací, Probační a mediační službou a Věznicí a ÚPVZD Opava.
» více

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert - projekt "Společně to zvládneme"

13.04.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni nadačním fondem Albert, který nám poskytl nadační příspěvek na podporu projektu s názvem "Společně to zvládneme".
» více

Nadace Albatros

Projekt Včas a akorát

13.04.2021  |  Tisková zpráva

V letošním roce jsme byli podpořeni Nadací Albatros, která nám poskytla nadační příspěvek na realizaci projektu s názvem Včas a akorát, který se svými aktivitami zaměřuje na zajištění včasné péče pro děti ze sociálně vyloučeného, sociálním vyloučením ohroženého nebo kulturně odlišného prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče.
» více

ČSOB Pomáhá regionům

ČSOB Pomáhá regionům - projekt "Společně to zvládneme"

21.12.2020  |  Tisková zpráva

Prostřednictvím pravidelného doučování chceme pomoci dětem se znevýhodněním zažít ve škole úspěch a podpořit jejich začlenění do kolektivu i uplatnění v budoucím životě.
» leták» více o projektu

Máte problémy s dluhy a se ztrátou bydlení? Pomůžeme Vám!

Máte problémy s dluhy a se ztrátou bydlení? Pomůžeme Vám!

07.08.2020  |  Tisková zpráva

S podporou Evropského sociálního fondu v rámci projektu TAP Jesenicko - Řešení bydlení a zadluženosti (CZ.03.2.60/0.0/016_052//0015994) poskytujeme na Jesenicku pomoc v oblasti dluhů, exekucí, stabilizaci a vyhledávání bydlení, možnosti finančního vzdělávání. Kontaktujte nás!
» více

První období realizace ŠABLON je za námi a jedeme dál!

První období realizace ŠABLON je za námi a jedeme dál!

27.05.2020  |  Tisková zpráva

Naše organizace se zapojila od Šablon v rámci projektu OPVVV. Ty začaly 1. 9. 2019 a končí v roce 2022. Jak se nám daří zjistíte v příloze.
» více

» archiv aktualit

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Dialogem ke vzájemnému porozumění
Zlepšení kvality pracovních podmínek a dostupnosti sociální služby na Bruntálsku
Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Poradenství a podpora rodinám a jednotlivcům Hlučínska
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

UZAVŘENÉ PROJEKTY »