Terénní programy
Terénní programy

O co usilujeme - naše cíle

  • zlepšení schopností klientů využívat dostupné zdroje ze svého okolí a komunity (širší rodina, blízcí, instituce a organizace - úřady, nestátními neziskové organizace, školy a školská zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení apod.).
  • zlepšení informovanosti klientů o jejich právech a povinnostech a zvyšování jejich kompetencí při řešení jejich sociální situace
  • předcházení krizovým situacím vedoucím k destabilizaci jednotlivců, případně rodin či komunit
  • zprostředkování příležitosti jednotlivcům, případně rodinám aktivně se začlenit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti
  • integrace dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím spolupráce s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí