Projekty

Uzavřené projekty

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ALTERNATIVA - PODANÉ RUCE - Fond pro NNO POROZUMĚNÍM K TOLERANCI - Fond pro NNO SPOLU TO JDE LÉPE - Fond pro NNO ALTERNATIVA - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum komplexní poradenské pomoci pro rodiny s dětmi Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku II. Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Vítkovsku

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ 

Komplex inovací služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Poradenské a aktivizační služby pro rodiny i jednotlivce na Opavsku
Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Sociální a aktivizační služby pro rodiny a jednotlivce na Bruntálsku
Inovace metodických postupů práce jako reakce na aktuální problémy sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami (IMP)
SPOLEČNÝ ROZVOJ INKLUZE V KRNOVĚ - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
SPOLEČNOU CESTOU - PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Klíče pro rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi
Poradenské služby pro rodiny i jednotlivce na území Hlučínska

UZAVŘENÉ PROJEKTY »